Funkce systému

KNX propojuje všechny komponenty elektrické instalace do síťového systému, a tak zaručuje transparentnost a využití informací v celé instalaci.  V rámci tohoto systému všechny komponenty „komunikují“ prostřednictvím jednoho sběrnicového kabelu. Díky tomu je možné integrovat různé funkční subsystémy použité v rámci budovy do jednoho dobře fungujícího řešení.

Kompletní produktová řada

Produktová řada ABB i-bus® KNX obsahuje všechny komponenty potřebné pro využití v dnešních budovách, od ovládání osvětlení nebo stínění po topení, ventilaci, zabezpečení, řízení spotřeby energie a řady dalších.

Osvětlení

Lighting_buildings_292x196

ABB i-bus® KNX zajišťuje optimální osvětlení průmyslových i kancelářských budov stejně jako soukromých budov a bytů. Požadavky na osvětlení jsou monitorovány a řízeny. Systém rovněž podporuje subsystémy (např. ovládání osvětlení  1 - 10 V, DALI) a jejich rozhraní.

Topení, větrání a klimatizace


heating_buildings_292x196Součástí systému inteligentního ovládání budov ABB i-bus® KNX je ovládání topení, klimatizace a ventilace s cílem zajistit spojité a efektivní ovládání vnitřního klimatu. Naměřené hodnoty teploty v místnostech se zaznamenávají a posílají do jednotek pro regulaci topení a chlazení s cílem zajistit optimální teplotu a kvalitu vzduchu.

Stínící technika


shading_buildings_292x196Stínící technika (rolety, okenice a a žaluzie s lamelami natáčenými dle pozice slunce) poskytuje nejen příjemné stínění, ale také zajišťuje optimální osvětlení a klima v místnosti.

Hospodaření s energií


energymgmt_buildings_292x196Systém ABB i-bus® KNX je navržen tak, aby snižoval náklady na provoz budovy a udržoval spotřebu energie na požadované úrovni. Různorodá řešení a rozhraní inteligentního systému řízení budov ABB i-bus® KNX jsou pro tento úkol obzvláště vhodná.

Informace o systému

Select region / language