Bezpečnostní řídicí jednotky

Bezpečnostní řídící jednotky Vital a bezpečnostní relé.

Nabízíme bezpečnostní relé pro všechny druhy bezpečnostních zařízení. Naše bezpečnostní relé se vyznačují vysokou mírou flexibility a širokým rozsahem možností připojování vstupů. Relé jsou malá a kompaktní, s vynikající úrovní spolehlivosti a bezpečnosti.

Má-li několik bezpečnostních zařízení řídit tentýž výstup, je běžné jejich uspořádání v sériovém zapojení. Mají-li však být splněny podmínky pro zařazení do kategorie PL e, sériové zapojení nelze použít a každé zařízení by mělo mít své vlastní bezpečnostní relé. Řada Vital poskytuje možnost řízení menších bezpečnostních systémů strojů, pro jejichž činnost by jinak byla potřebná programovatelná řídicí jednotka nebo skupina bezpečnostních relé. Pomocí bezpečnostních řídících jednotek Vital lze použít až 30 bezpečnostních snímačů, aniž by tím bylo znemožněno zařazení do kategorie PL e.

Naše nabídka

Kontaktujte nás

Select region / language