Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

JSHD4

Ergonomické a přizpůsobitelné třípolohové zařízení

Třípolohová zařízení (neboli zařízení v provedení hold-to-run) lze používat k vyhledávání závad, programování a testovacímu režimu v situacích, kdy není dostupný nebo realizovatelný jiný způsob ochrany. Při použití třípolohového zařízení může pracovník obsluhy v případě nouzové situace zastavovat stroj buď tím, že tlačítko stiskne pevněji, nebo tím, že je uvolní.

Hlavní výhody
  • ergonomické
  • přizpůsobitelné
  • snadné a bezpečné připojení pomocí rozhraní AS-i
  • volitelné provedení chráněné proti neoprávněné manipulaci poskytuje vyšší bezpečnost

Hlavní vlastnosti
  • modulární zařízení
  • až 2 přídavná tlačítka
  • připojení pomocí konektrou M12 eventuálné jiné
  • model s tlačítkem pro nouzové zastavení
  • možnost zařazení do kategorie PL e/Kat. 4

Důležité

Produkty
Dokumenty
Výkresy CAD
Loading documents

Výkresy CAD bezpečnostních přístrojů sou k dispozici zde.