Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Safeball

Pokrokové a ergonomické řízení strojů

Zařízení Safeball sestává z kulového ovládacího prvku se dvěma integrovanými tlačítkovými spínači, z nichž každý je umístěn na jedné straně koule. Aby bylo možné spustit a ovládat stroj, musí být aktivována obě tlačítka. Tím je minimalizováno riziko neúmyslné aktivace a zajištěno jednoduché a ergonomické používání zařízení.

Zařízení Safeball lze používat buď k jednoruční, nebo k obouruční obsluze strojů. Při použití obouručního ovládacího zařízení musí mít obsluhující osoba k dispozici pro každou ruku zařízení Safeball zvlášť, aby byla schopna ovládat příslušný stroj. Je-li kterékoli z tlačítek ovládacího zařízení uvolněno, je do stroje odeslán signál k zastavení.

Hlavní výhody

  • ergonomické provedení s několika možnostmi uchopení
  • nízká, avšak patrná aktivační síla
  • snadné připojení u modelů AS-i

Hlavní vlastnosti

  • 1 NO + 1 NC kontakty
  • několik délek kabelů
  • možnost zařazení do kategorie PL e/Kat. 4

 

Produkty
Dokumenty
Výkresy CAD
Loading documents

Výkresy CAD bezpečnostních přístrojů jsou k dispozici zde.