Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Dálkové sledování

Funkce dálkového sledování umožňuje připojování ke vzdálenému systému Pluto prostřednictvím Internetu a komunikační brány za použití nástroje Pluto Manager pro sledování. Tuto funkci lze používat pro:

  • podporu místního personálu údržby při vyhledávání závad
  • pravidelné sledování stavu stroje nebo procesu
  • následné sledování provozních dat, jako je denní počet cyklů nebo doba chodu

Funkce je zabezpečená, jelikož nelze provádět žádné změny v systému Pluto prostřednictvím dálkového připojení.

Související přístroje