StatusBus

Jednotky se zapojují za sebou, rozpoznávají stav každého zařízení, snižují počet potřebných vstupů/výstupu

Sériové zapojení šetří délku kabelů a zkracuje dobu instalace. Funkce našeho sběrnicového systému StatusBus vám umožňují využívat výhody sériového zapojení a současně sledování stavu každého z připojených bezpečnostních zařízení. Nyní můžete také urychlit vyhledávání závad a zkrátit prostoje.

Zařízení se připojují za sebou pomocí standardního kabelu a konektorů M12. Není tedy nutný speciální sběrnicový kabel ani přídavný komunikační modul.

Při použití našeho řešení je potřeba pouze jeden vstupní/výstupní bod bezpečnostní programovatelné řídící jednotky k získávání informací o stavu až 30 bezpečnostních zařízení a pouze jeden bezpečnostní vstup pro bezpečnostní signál přijímaný od až 10 za sebou zapojených zařízení zařazených v kategorii PL e.

Výrobky podporující funkce sběrnicové technologie StatusBus jsou bezpečnostní programovatelné řídící jednotky Smile Tina, Inca Tina a Pluto.

Hlavní výhody

  • příznivé náklady díky kratším délkám kabelů a menšímu počtu potřebných vstupů/výstupů
  • zkrácená doba instalace
  • zkrácené prostoje
  • snadné dosažení kategorie PL e

Hlavní vlastnosti

  • sledování stavu až 30 za sebou zapojených zařízení
  • konektory M12
  • indikace pomocí LED
  • není potřeba instalovat přídavný komunikační modul
  • podporováno bezpečnostními programovatelnými řídicími jednotkami Smile Tina, Inca Tina a Pluto

Dokumentace

Související výrobky

Select region / language