Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

StatusBus

Jednotky se zapojují za sebou, rozpoznávají stav každého zařízení, snižují počet potřebných vstupů/výstupu

Sériové zapojení šetří délku kabelů a zkracuje dobu instalace. Funkce našeho sběrnicového systému StatusBus vám umožňují využívat výhody sériového zapojení a současně sledování stavu každého z připojených bezpečnostních zařízení. Nyní můžete také urychlit vyhledávání závad a zkrátit prostoje.

Zařízení se připojují za sebou pomocí standardního kabelu a konektorů M12. Není tedy nutný speciální sběrnicový kabel ani přídavný komunikační modul.

Při použití našeho řešení je potřeba pouze jeden vstupní/výstupní bod bezpečnostní programovatelné řídící jednotky k získávání informací o stavu až 30 bezpečnostních zařízení a pouze jeden bezpečnostní vstup pro bezpečnostní signál přijímaný od až 10 za sebou zapojených zařízení zařazených v kategorii PL e.

Výrobky podporující funkce sběrnicové technologie StatusBus jsou bezpečnostní programovatelné řídící jednotky Smile Tina, Inca Tina a Pluto.

Hlavní výhody

  • příznivé náklady díky kratším délkám kabelů a menšímu počtu potřebných vstupů/výstupů
  • zkrácená doba instalace
  • zkrácené prostoje
  • snadné dosažení kategorie PL e

Hlavní vlastnosti

  • sledování stavu až 30 za sebou zapojených zařízení
  • konektory M12
  • indikace pomocí LED
  • není potřeba instalovat přídavný komunikační modul
  • podporováno bezpečnostními programovatelnými řídicími jednotkami Smile Tina, Inca Tina a Pluto

Dokumentace

Související výrobky