Měřicí a monitorovací relé

Bez ohledu na to, jaká měřicí nebo monitorovací funkce je potřebná, i na to zda mají být měřeny nebo sledovány fyzikální či elektrické veličiny, dokážeme zajistit ochranu vašich zařízení i plynulý průběh procesů. Relé společnosti ABB jsou konstruována tak, aby dokázala zjišťovat nejen přetížení, nýbrž také kolísání teploty, hladin kapalin i dalších veličin, která mohou být potenciální příčinou poškození.

Vyberte si z rozsáhlé řady výrobků, abyste si zajistili spolehlivou ochranu, ušetřili náklady a vyhnuli se neplánovaným prostojům vašich procesů a zařízení. Vysoce kvalitní výrobky jsou zkonstruovány a přezkoušeny tak, aby zajišťovaly nepřetržité sledování bez ohledu na to, v jakém provozním prostředí se používají.   

Hlavní výhody

  • bezpečné a spolehlivé sledování vaší aplikace
  • úspora času při technické přípravě
  • zkrácení doby potřebné pro provádění výběru

Vlastnosti

  • široká řada různých výrobků, od jednofázových a třífázových sledovacích zařízení až po relé pro sledování dodávek energie veřejné elektrické sítě, pokrývá potřeby nejrozmanitějších oblastí použití
  • hospodárné varianty (řada CM-E)
  • technicky vyspělé varianty (řada CM-S a CM-N)
  • technologie Easy Connect se zásuvnými svorkami

Naše nabídka

Kontaktujte nás

Select region / language