Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Relé pro sledování dodávky elektrické energie do veřejné sítě

Spolehlivé sledování dodávky elektrické energie do veřejné sítě

Konstrukční provedení multifunkčních relé řady CM-UFD, která jsou určena ke sledování dodávky elektrické energie do veřejné sítě, umožňují sledování několika parametrů veřejné distribuční sítě, do které je dodávána elektrická energie. Účelem je aktivace spínače pro odpojování úseku, který je umístěn mezi místem generování dodávané elektrické energie a odebírající veřejnou distribuční sítí, v případě výskytu problémů (např. při ztrátě stability sítě), závad nebo potřeby provedení údržby distribuční sítě. Různé sledovací funkce, například 10 minutová průměrná hodnota, podpětí a přepětí v reálném čase nebo vyšší či nižší frekvence, jsou nastavitelné prostřednictvím displeje na čelní straně zařízení.

Hlavní výhody

  • bezpečné a spolehlivé sledování všech důležitých parametrů veřejné elektrické sítě
  • dlouhé či nepřerušované dodávky nergie do veřejné elektrické sítě zvyšují vaše výnosy
  • nejnovější schválení poskytují záruku, že vaše soustava bude vyhovovat požadavkům místního standardu pro dodávky elektrické energie do veřejné sítě

Hlavní vlastnosti

  • sledování napětí a frekvence v jednofázových a třífázových sítích (střídavých soustavách se 2, 3 nebo 4 vodiči
  • sledování 10minutových průměrných hodnot
  • konfigurovatelné sledování rychlosti změny frekvence
  • konfigurovatelné zjišťování vektorového posunutí
  • paměť pro 99 chybových záznamů (vč. příčiny chyby, měřené hodnoty, relativního časového razítka)
  • ochrana heslem

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty