Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Relé pro sledování izolace

Spolehlivé sledování parametrů izolace vašeho IT systému

Relé řady CM-IWx určená pro sledování izolace zajišťují nepřetržité sledování parametrů izolace IT systému. Zařízení rozpoznávají chyby izolace již při jejim vzniku a provedou okamžité odpojení sítě, pokud hodnota izolačního odporu poklesne pod nastavenou minimální prahovou hodnotu (1–200 kiloohmů). Tím je zajištěn spolehlivý provoz systému a zabráněno jeho odpojení při vzniku duhé chyby izolace, která může vést ke zkratu a tím vypnutí nadřazeného jističe.


Hlavní výhody

Zkrácení prostojů

 • díky včasnému upozornění, je možno naplánovat opravu a údržbu sítě, než se stane nepoužitelnou
 • monitoring sítí pro včasnou detekci závad
 • varianty se schválení pro železniční a lodní dopravu

Bezpečí a ochrana

 • bezpečné a spolehlivé odhalení izolačních závad podle nejnovějších standardů
 • atraktivní portfolio pro standardní i náročnější aplikace
 • dokáže předejít zkratu díky rychlé a spolehlivé uzemňovací detekci
 • vlastní diagnostika odhalí zkrat a přerušení monitorovacího obvodu

Jednoduchá instalace

 • jasná signalizace stavu pomocí LED indikátorů
 • snadnénastavení pomocí otočných přepínačů a potenciometrů
 • varianty s pružinovými (push in) svorkami

Hlavní vlastnosti

 • monitorování systémů se svodovou (leakage) kapacitou až do 2000 µF
 • monitorování systémů s napětím až 1500 V DC a 1100 V AC
 • možnost sledování všech typů systémů: systémy se 2, 3 a 4 vodiči, jakož i bateriové systémy
 • volitelná funkce detekce přerušených vodičů
 • volitelná možnost ukládání informace o závadě do trvalé paměti  

Produkty a dokumenty