Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Řada SDC, hloubka 312 mm

Kabelové rozváděcí skříně s povrchovou úpravou zinkováním ponorem do roztaveného kovu

Výrobky řady Kabeldon SDC se dodávají v provedení s přípojnicovým systémem nebo bez tohoto systému. Řada SDC je vhodná k rozvádění elektrické energie ve výrobních závodech, na staveništích a v univerzálních rozvodnách nebo pro dočasné zajišťování zásobování elektrickou energií.

Rozvodnice se vyrábějí podle požadavků zákazníků, s přímým měřením odběru nebo s měřením odběru prostřednictvím proudového transformátoru.

  • Výrobky jsou zkoušeny podle požadavků normy IEC 61439-5. Podrobují se také zkouškám pro provoz v arktických klimatických podmínkách.
  • Stupeň krytí IP34D.


Hlavní výhody

  • Odolná a všestranná skříň pro rozmanité způsoby a oblasti použití.
  • Povrchová úprava zinkováním ponorem do roztaveného kovu poskytuje vysokou odolnost proti korozi.
  • Konstrukční provedení umožňuje montáž v různých instalačních prostředích.
  • Hloubka 312 mm umožňuje instalaci všech spínacích zařízení s nezávislou ruční obsluhou.
  • Součásti, které se umísťují do prostoru výkopů, jsou opatřeny dodatečnou ochranou proti korozi.
  • Dvířka s bočními závěsy a s úhlem otevření > 180° usnadňují práci.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Přístroje a dokumenty