Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Energy Analyzer EQmatic

Analyzér spotřeby energie, který shromažďuje a vyhodnocuje data o spotřebě z různých měřicích přístrojů. Výsledky měření a přehledy zobrazí ve webovém prohlížeči.

EQmatic pomůže zjistit, kde vám ve spotřebě energie utíkají peníze a kde můžete ušetřit. Analyzér EQmatic shromažďuje a zpracovává data z různých měřicích přístrojů. Naměřené hodnoty nevidíte na displeji analyzéru, ale ve webovém prohlížeči, což je samozřejmě daleko přehlednější a se zobrazenými daty můžete rovnou pracovat.

EQmatic využijete pro sledování a analýzu spotřeby elektrické energie, plynu, vody nebo tepla z až 16 nebo 64 elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů nebo měřičů tepla. Získaná data se komunikují po sběrnici s využitím protokolu M-Bus nebo Modbus RTU (novinkou je varianta pro KNX). Přístup k vizualizaci máte přes internetový prohlížeč, kde si se zobrazenými informacemi můžete dál hrát podle potřeby, exportovat je a sdílet.

Uživatelské rozhraní nabízí grafické analytické funkce, např. data dashboard, historická data, okamžité hodnoty, benchmarking, alokaci nákladů podle skupin spotřebičů a spoustu dalších funkcí.

Proč mít v instalaci EQmatic analyzer

  • Informace ze všech jednotlivých měřicích zařízení máte na jednom místě. Všechno vidíte ve webovém prohlížeči. Je to přehledné snadno dostupné. Uživatelské prostředí v prohlížeči si přizpůsobíte, jak vám to bude vyhovovat.
  • Máte různé možnosti exportu a sdílení dat. Můžete je posílat e-mailem, nahrávat na FTP, máte možnost připojení (Modbus / TCP, RestAPI) pro integraci do systémů SCADA, BMS apod.
  • EQmatic automaticky rozpozná elektroměry ABB řady A nebo B. Výrazně vám to urychlí oživení systému. Systém si všechny hodnoty načte rovnou z elektroměru, takže nemusíte nic vyplňovat.
  • K EQmatic analyzéru připojíte měřicí zařízení od jakýchkoli výrobců, která mají komunikaci M-Bus nebo Modbus.
  • Instalace a uvedení do provozu jsou snadné. Nepotřebujete k tomu žádný zvláštní software.

Produkty

Analyzér EQmatic M-Bus

QA/S 3.16.1 - pro monitoring a správu až 16 měřících přístrojů M-Bus

QA/S 3.64.1 - pro monitoring a správu až 64 měřících přístrojů M-Bus

Analyzér EQmatic Modbus RTU

QA/S 4.16.1 – pro monitoring a správu až 16 měřicích přístrojů Modbus RTU

QA/S 4.64.1 - pro monitoring a správu až 64 měřicích přístrojů Modbus RTU

Analyzér EQmatic KNX

QA/S 1.16.1 – pro monitoring a správu až 16 měřicích přístrojů, údaje o spotřebě se odesílají po sběrnicovém kabelu KNX TP

Související výrobky

Kontaktujte nás