Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

System pro M compact® InSite

Systém pro měření, sledování a efektivní řízení toku energie (nejen v podružných rozváděčích).

V prostředí, kde jsou klíčovými parametry energetická účinnost a plynulost provozu, vám výrobky řady System pro M compact® InSite prokážou neocenitelnou službu. Možná vám někde ve spotřebě energie zbytečně unikají peníze a vy o tom vůbec nevíte. 

Měřiče výkonu InSite vám pomohou odhalit rizika instalovaného systému už v rané fázi. Dostává se vám do ruky nástroj, který v reálném čase nepřetržitě provádí diagnostiku a upozorňuje na možné problémy. Jeho prostřednictvím celý rozvaděč a vše, co je v něm, připojíte k internetu a do cloudového úložiště sbíráte data, která potřebujete:

 • stav a změnu stavu jednotlivých přístrojů v rozvaděči,
 • tok proudu přístroji, informace o přetížení, či naopak odlehčení,
 • nesymetrie a odchylky zátěží,
 • informace o naměřeném odběru energie ze všech měřicích zařízení (i plynoměrů a vodoměrů), z jednotlivých odběrných míst i spotřebičů až do poslední větve.

Podle svých specifických potřeb si můžete naprogramovat i vlastní akce, které okamžitě reagují na konkrétní události nebo překročení prahových hodnot.

Díky této nepřetržité kontrole a při správném vyhodnocení získaných dat zvýšíte dostupnost dodávky energie. A nejen to! Ušetříte až 20 % nákladů za energii a energetickou účinnost vytáhnete na maximum.

System pro M compact® InSite je řešením pro letiště, nemocnice, datová centra, výrobní provozy, hotely, obchodní a byznysová centra a další komerční objekty jakékoliv velikosti.

Co vám to přinese?

Energetickou účinnost a plynulost provozu
 • Energetickou účinnost ve vašem provozu zvýšíte na maximum.
 • Ušetříte až 20 % nákladů na energie.
 • Snížíte emise CO2 až o 15 %.
 • Údržbu a výměny ve stávající instalaci zvládnete během jediného dne.
Snadný přístup k datům
 • Uživatelsky upravená výstražná hlášení (alarmy) a oznámení.
 • Automatická identifikace instalovaných zařízení je předpokladem pro rychlou a bezchybnou konfiguraci.
 • U vybraných událostí lze nastavit automatickou a promptně reagující odezvu, nevyžadující žádný manuální zásah.
Inteligentní zabezpečené řešení
 • Máte na výběr systém autonomní, nebo systém začleněný do cloudového řešení ABB Ability™ Energy and Asset Manager.
 • Vaše data jsou v bezpečí. Systém je průběžně aktualizovaný a zabezpečený (šifrovaný protokol SNMP V3 a certifikát SSL).

Architektura a jak to funguje

Řada InSite shromažďuje data ze zařízení, jako jsou např. elektroměry (řady A a B), síťové analyzátory (M4M), z ochranných zařízení, jako jsou instalační jističe a proudové chrániče, které jsou dovybaveny pomocnými kontakty a měřicími transformátory proudu typu CMS. Systém můžete snadno začlenit do stávajících instalací, aniž byste museli jakýchkoli komponent vyměňovat. Můžete ho instalovat buď jako samostatné řešení, nebo integrovat do jakékoli IT infrastruktury, například do cloudového systému ABB Ability™ Energy and Asset Manager.

Z čeho se inSite skládá?

Jak se dostanete k datům

Prostřednictvím InSite webového serveru

Po připojení systému k místní datové síti lze data nashromážděná řídicí jednotkou System pro M® compact InSite, digitálními I/O moduly a proudovými senzory zpřístupnit uživateli prostřednictvím webového serveru. Automaticky získáváte přístup k několika předem nakonfigurovaným stránkám, které vám umožňují sledovat, porovnávat a strukturovat data v reálném čase a historická data. Kromě toho můžete podle svých vlastních potřeb vytvořit a nastavit automatické akce, které pohotově reagují na vámi definované události.

Na webovém serveru InSite najdete následující strukturu:

 • Monitor = monitorování
  Přístup v reálném čase k údajům ze všech zařízení zabudovaných do systému (řídicí jednotka, I/O moduly, měřiče, atd.).
 • Analyze = analýza
  Analýza dat, přístup k historickým hodnotám a alarmům, export dat podle vybraného období a porovnávání výrobků.
 • Control = řízení
  Přejmenování kanálů nebo jejich dálkové zapínání a vypínání.
 • Configure = konfigurace
  Změna hierarchie zařízení, nastavování alarmů, vytváření automatizovaných akcí s využitím logiky „pokud-pak“, a nastavování prahových hodnot.

A nebo přes cloud

ABB Ability je cloudová platforma vyvinutá ve spolupráci se společností Microsoft speciálně pro ABB. Když máte připojení na internet, dostanete se na ni z počítače nebo i z mobilního zařízení. Přístup k datům máte tedy prakticky kdykoliv a kdekoliv.

Products and Downloads

Products
Downloads
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás