Přepěťová ochrana pro veřejné osvětlení – SL

Svodič přepětí typ 2+3 pro ochranu pouličního osvětlení proti zásahu bleskem. Pro LED lampy a semafory.

Tyto svodiče přepětí jsou speciálně určené k ochraně LED lamp pouličního osvětlení nebo semaforů, a to nejenom proti atmosférickému přepětí.

Ve veřejném osvětlení se stále častěji používají lampy s LED technologií. LED světelné zdroje mají dlouhou životnost a nízkou spotřebu. Jejich nevýhodou je však nízká odolnost proti přepětí, které vzniká např. při přímém nebo nepřímém zasažení bleskem. To může trvale poškodit (případně způsobit předčasné stárnutí) napájení elektronických systémů řízení a také LED diod samotných. Oprava je pak drahá.

Osvětlení na veřejných komunikacích, parkovištích, přechodech pro chodce, zastávkách hromadné dopravy významně přispívá k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Samozřejmě, že chceme tato zařízení udržet ve funkčním stavu, bez výpadků. Řešení existuje v podobě svodičů přepětí.

Aby svodiče přepětí plnily svou funkci správně, musíte je nainstalovat co nejblíže citlivým LED diodám lamp.

Proč si vybrat přepěťové ochrany od ABB

  • Malá velikost a kabelový přívod spodem: Můžete je montovat přímo do sloupů veřejného osvětlení. Nebo do instalačních krabic, kde se samotná přepěťovka montuje na lištu DIN.
  • Na první pohled vidíte, v jakém je přepěťovka stavu: Přepěťová ochrana je vybavena indikátorem.
  • Snadná preventivní údržba: Svodič má zabudovaný bezpečnostní systém tvořený dvěma antiparalelními varistory. Když jedno ze stavových okének „Life“ změní svou barvu ze zelené na červenou, znamená to, že svodič je potřeba vyměnit, ale v té chvíli ještě stále zajišťuje ochranu proti impulzním bleskovým proudům druhý varistor. Takže máte na výměnu čas.
  • Jsou připraveny na drsné podmínky: Před vlhkostí a prachem je chrání vysoký stupeň krytí IP 32.

Produkty

OVR T2-T3 N1 15-275S SL

Snižuje rázovou napěťovou vlnu mezi fázovým vodičem (L), nulovým vodičem (N) a ochranným vodičem (PE) na úroveň 1100 V AC (jmenovitý výbojový proud In=5 kA, maximální výbojový proud Imax = 15 kA). Kabely připojíte zespod přístroje, což eliminuje problémy spojené s kondezací. Součástí dodávky jsou dva připopjovací vodiče: fáze a nula (17 cm), jejich délku můžete upravit dle potřeby.

  • ·         Pro: jednofázové napájecí sítě TT/TN - 230 V s nulou.
  • ·         Jmenovité napětí Un: 230 V.
  • ·         Maximální trvalé pracovní napětí Uc: 275 V.
  • ·         Impulzní proud: 5 kA.
  • ·         Maximální celkový impulzní proud: 15 kA.
  • ·         Krytí: IP 32

Vyžadují odjištění pojistkami typu gG, GL nebo jističem 20 A s charakteristikou B nebo C.

Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language