Přepěťová ochrana typ 2, typ 2+3 a OVR Plus

Spolehlivá ochrana před bleskem pro počítače a elektronická zařízení v domě. Přepěťová ochrana na DIN lištu.

I při nepřímém zásahu bleskem nebo i v běžném domovním či průmyslovém provozu dochází k přechodným přepětím. Citlivá zařízení jako počítače a elektronika tím trpí a zkracuje se jejich životnost, v horším případě může dojít rovnou k jejich poškození. Svodiče přepětí typu 2 a 2+3 vydrží tato (i opakovaná) přechodná přepětí a vaše cenná elektronická zařízení před nimi ochrání.

Přepěťové ochrany typu T2 a typu T2+T3 mají schopnost bezpečně vybít proudy s rázovou vlnou tvaru 8/20 µs. Typ 3 dokáže bezpečně vybít proud s vlnovým tvarem 1,2/50 µs. U všech verzí je maximální úroveň ochrany 1,25 kV, což je velmi nízká hodnota, která zaručuje ochranu veškerých koncových zařízení, a to i těch nejcitlivějších. OVR Plus jsou automaticky chráněné přepěťové ochrany pro sítě TNS / TT 230 V. Mají v sobě vlastní ochranu v podobě jističe.

Aby vám svodič přepětí typu 2 a 2+3 fungoval správně, umístěte ho do podružného distribučního rozvaděče pro napájení instalace, co možná nejblíže k citlivému zařízení, které chcete chránit. Pro koordinaci s přepěťovou ochranou typu 1 nebo dalším svodičem přepětí typu T2 musíte dodržet předepsanou vzdálenost mezi oběma přístroji.

Proč mít v elektroinstalaci svodič přepětí typu T2 nebo T2+T3 od ABB?

  • Všechna vaše cenná elektronická zařízení a spotřebiče ochráníte proti přepětí v zóně LPZ 2 až 3.
  • Na DIN lištu ho snadno nainstalujete. A kdykoliv budete potřebovat přepěťovou ochranu vyměnit, nemusíte kvůli tomu složitě vyndávat a odpojovat nic dalšího. Usazení na DIN lištu, zapojení, propojení máte v mžiku hotové, protože tyhle výrobky patří do velké rodiny System pro M compact®, kde spolu všechno ladí.
  • Po destrukci vyměníte u jednotlivých pólů pouze cartridge (výsuvný modul) a nemusíte vyměňovat celou přepěťovku. Výrobky, které mají tuto vlastnost, poznáte podle písmene „P“ v jejich typovém čísle.
  • Mají optickou signalizací pro jasné určení funkčnosti a stavu. Takže i laik pozná že je přepěťovka už nefunguje a potřebuje vyměnit. (Výrobky s touto vlastností poznáte podle označení „QS“ v typovém čísle.) Mezi přepěťovkami typu T2 i T2+T3 nabízíme také varianty s pomocným kontaktem pro signalizaci vybavení např. do řídícího systému, nebo na panel rozvaděče pomocí signálky („TS“ v typovém čísle).
  • Mají bezpečnostní rezervu. V jednom pólu jsou antiparalelně zapojené 2 vzájemně zástupné varistory. Pokud je jeden varistor poškozen, přepěťovka varuje optickým signálem, že se blíží její konec. Zatím druhý varistor nadále chrání zařízení a vám poskytuje čas na výměnu. (Výrobky s touto vlastností poznáte podle označení „s“ v typovém čísle.)
  • OVR Plus se zabudovaným jističem mají přepínač okruhu, podle kterého poznáte, v jakém stavu je přepěťovka. Pokud je přepínač zapnutý, přepěťová ochrana je aktivní. Když je přepínač vypnutý a dá se zapnout znovu, znamená to, že zařízení zafungovalo a zachránilo vaše zařízení před poškozením. Pokud je přepínač ve vypnuté poloze a nelze ho už zapnout, přepěťovku je potřeba vyměnit.

Produkty

Svodiče přepětí typu T2 a T2+T3 máme k dispozici ve vícepólových verzích pro všechny druhy distribučních systémů.

- Maximální svodový proud Imax: 20 kA, 40 kA a 80 kA.

- Ochranná úroveň Up: 1 kV, 1.4 kV a 1.5 kV.

- Max. trvalé pracovní stříd. napětí Uc: (AC/DC) 75 V, 150 V, 275 V, 350 V, 440 V, 600 V a 760 V.

Ve výběru správného svodiče přepětí vám pomůže, když si stáhnete katalog. Přepěťové ochrany najdete na začátku.

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language