Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Chráničová relé pro montáž do panelu (ELR)

Alternativní řešení proudového chrániče v průmyslových aplikacích.

Stejně jako proudový chránič, slouží chráničové relé k detekci svodových proudů. Používají se výhradně v průmyslu, kde jsou unikající svodové proudy podstatně větší než např. v domácích elektroinstalacích.

Používají se vždy v kombinaci s externím transformátorem. Propojením chráničového relé s externím toroidním transformátorem získáváte proudový chránič odpovídající standardu ochrany IEC/EN 60947-2 Příloha-M.

Na chráničovém relé můžete nastavit citlivost od 0,03 A do 30 A a aktivační čas vypnutí od 0 do 5 sekund, což u klasického proudového chrániče nelze.
 

Proč řešit chránič pomocí chráničového relé a transformátoru?

  • Do čelních panelů rozvaděče velmi snadno připevníte. Tato chráničová relé nabízíme v rozměrových verzích 48 x 48 mm, 72 x 72 mm a 96 x 96 mm.
  • Zajišťují kontinuitu provozu. Můžete nastavit úroveň citlivosti a vypínací čas i autoreset.
  • Minimalizujete skladové zásoby. Pomocí několika málo variant chráničových relé vyřešíte proudový chránič pro celou řadu aplikací.


Vlastnosti chráničových relé pro montáž do čelního panelu

U typů ELR48P, ELR72P a ELR96P je k dispozici funkce “Fail Safe“, která upozorňuje, přepnutím kontaktů, v případě výpadku napájení. Aktivují se tedy výstupní svorky a je indikována porucha. Přístroj tak upozorní, že je bez pomocného napájení a že nemusí dobře fungovat.

Typ ELR96PF je navíc vybanen LED diodou poruchy a frekvenčním filtrem, který zajišťuje kontinuitu provozu, pokud je síť znečištěna vyššími harmonickými proudy.  

ELR96PD má kromě výše uvedených funkcí navíc ještě digitální displej pro zobrazení hodnoty zbytkového proudu IΔn.

Všechna tato zařízení mají funkci předalarmu, který upozorní, že přístroj zaznamenal nastavené limitní hodnoty a že vypne elektrický obvod.

U všech typů chráničových relé máte také možnost nastavit automatický autoreset. Pokud přístroj vyhodnotí, že zaznamenaný svodový proud byl pouze přechodný a hodnoty se vrátily k normálu, opět zapne obvod.

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás