Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

DS203NC Třífázový proudový chránič s jističem

3f proudový chránič s jističem, šířka pouze 4 moduly.

DS203NC je určen pro třífázové sítě, především pro elektrické instalace v komerčních budovách a v průmyslových provozech.

Chrání před důsledky nadproudů (tj. přetížení a zkratů) a zemních poruch. Chrání lidi před zásahem elektrickým proudem při porušení izolace nebo při náhodném přímém dotyku částí pod napětím. Pomáhá předejít poškození vodičů a vzniku požáru.

Má pouze 4 moduly, tedy šířku 71 mm, což je o 17,5 mm méně než u standardně řešených výrobků tohoto druhu.

Proč chtít DS203NC od ABB

 • Ušetří vám až 30 % místa! Díky 4modulovému provedení je ve srovnání s tradiční konfigurací 3P+N opravdu velmi malý a kompaktní. To oceníte nejen v případě nové elektroinstalace, ale hlavně při obnově zařízení ve stávajících provozech, když ochranu před poškozením svodovým proudem chcete přidat někam, kde se sní původně nepočítalo.
 • Velmi snadná instalace i demontáž. DS203NC patří do rozsáhlé skupiny výrobků  System M compact®, které mají všechny stejný způsob uchycení na DIN lištu, připojení vodičů, stejné příslušenství.
 • Napájení můžete připojit shora i zdola. Díky válcovým svorkám se dvěma otvory můžete použít různé typy vodičů současně: jeden otvor je určen pro vodiče do průřezu 25 mm2, druhý pro přípojnice nebo kabely do průřezu 10 mm2.
 • Hned vidíte příčinu problému. Pokud přístroj vypne vlivem zemní poruchy, nad ovládací páčkou se objeví modrý praporek. Tato funkce vám pomůže urychlit odstraňování závad na síti a významně zkrátí dobu výpadku. Indikátor stavu kontaktů vám vždy neomylně řekne, jestli jsou kontakty přístroje rozpojeny (zelená) nebo spojeny (červená), a to nezávisle na poloze ovládací páčky.
 • Snadná identifikace výrobku. RFID čip na boku výrobku vám usnadní logistiku a starosti při budoucích objednávkách. Všechny důležité informace jsou na výrobku vytištěny laserem, nesmazatelné.

Produkty

DS203NC má vypínací schopnost 6 kA, podle IEC/EN 61009.  Na výběr máte typy AC, A, APR a S, s vybavovacími křivkami B, C nebo K.

DS203NC

 • Typ (tvar vlny detekovaného zemního svodového proudu): AC, A, APR, S.
 • Jmenovitý proud: od 6 do 32 A.
 • Jmenovitá zkratová odolnost (mezní Icn) dle normy IEC/EN 61009: 6 kA.
 • Jmenovitá zkratová odolnost (mezní Icu) dle normy IEC/EN 60947-2: 10 kA.
 • Úroveň citlivosti: 30 – 100 - 300 mA.
 • Shoda s produktovými normami: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1.

Zařízení můžete použít třífázově s nulovým vodičem nebo bez něj a bez nutnosti přidávat externí odpory.

Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás