Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Elektronický proudový chránič s jističem: DSE201

Elektronický jednofázový jističochránič v šířce 1 modulu. Do bytů, komerčních budov i průmyslových aplikací.

Chrání proti důsledkům zemních poruchových proudů, které může způsobit porušená izolace, nebo náhodný dotyk částí pod napětím. Chrání také proti nadproudům, tj. přepětím a zkratům. Je tím nejmenším a nejkompaktnějším jističochráničem.

Proč chtít DSE201 od ABB

 • Snadná instalace i výměna. DSE201 a DSE201 M patří do velké skupiny výrobků System M compact®, které mají všechny stejný způsob uchycení na DIN lištu, připojení vodičů, stejné příslušenství. Na všechno vám stačí 1 šroubovák. Přístroj vyjmete z DIN lišty, aniž byste kvůli tomu museli odpojovat nějaké další jednotky.
 • Pohodlné a rychlé připojení vodičů. DSE201 a DS201 M mají sníženou výšku, takže pro připojení vodičů získáváte víc prostoru. Práci vám urychlí i dva volné vodiče - pro připojení nuly a funkční zemnící kabel, přičemž každý z těchto vodičů je už integrálně připojen do chrániče. Volné konce můžete připojit přímo k nulové přípojnici a hlavní zemní přípojnici. Díky oválným svorkám se dvěma otvory můžete použít kabely o průměru až 25 mm² nebo přípojnice.
 • Hned víte, v čem je problém. Modré okénko na přední straně přístroje DSE201 M říká, že došlo vypnutí v důsledku zemní poruchy. Ušetří vám čas při údržbě a zkrátí dobu výpadku na minimum. DSE201 M je jediným jednomodulovým jističochráničem na trhu, který má indikátor zemní poruchy. Indikátor skutečné polohy kontaktů je spojen s ovládací páčkou a ukazuje vám, zda jsou kontakty sepnuty (červená) nebo rozpojeny (zelená).
 • Snadná identifikace výrobku. RFID kód na boku přístroje obsahuje informaci o původu výrobku. Všechny důležité informace jsou na výrobku vytištěny laserem, nesmazatelné. Oceníte to například při budoucích objednávkách.

Produkty

Tyto jednomodulové elektronické jističochrániče nabízíme 2 verzích: DSE201 s vypínací schopností 6 kA nebo DSE201 M s vypínací schopností 10 kA. 

DS201

 • Typ (průběh vlny detekované při zemním spojení): AC, A.
 • Jmenovitý proud: 6 – 50 A.
 • Jmenovitá zkratová odolnost podle IEC 61009: 6 kA.
 • Jmenovitá vypín. schopnost zbytkového proudu: 6 kA.
 • Úroveň citlivosti: 30 mA.
 • Výška 100 mm.
 • Shoda s produktovými normami: IEC 61009-1; IEC 61009-2-2; AS/NZS 61009.

DS201 M

 • Typ (průběh vlny detekované při zemním spojení): AC, A.
 • Jmenovitý proud: 6 – 50 A.
 • Jmenovitá vypín. schopnost podle IEC 61009: 10 kA.
 • Jmenovitá vypínací schopnost podle IEC 60947-2: 10 kA (pro 6A ≤ In ≤ 40A), 10 kA (pro In = 50A).
 • Úroveň citlivosti: 10 – 30 – 100 – 300 mA.
 • Výška 115 mm.
 • Shoda s produktovými normami: IEC 61009-1 ; IEC 61009-2-2; BS EN 61009-1; AS/NZS 61009.
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás