Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Příslušenství k proudovým chráničům (RCD)

Široká škála pro různé oblasti použití

  

System pro M  compact©  je nejucelenější řada výrobků na trhu. Tento zavedený systém poskytuje veškeré příslušenství, které potřebujete pro provádění instalací. 

Škála příslušenství proudových chráničů je velmi široká. Sestává z pomocných a signálních kontaktů, přepěťových ochran, podpěťových vypínačů, zařízení k ovládání motorů a jednotek automatického opětného zapnutí.
Jsou možné různé varianty zařízení a způsobu jejich zapojení.

  
Hlavní výhody 

  • rozšiřujte a kombinujte si funkce různých výrobků řady System pro  M  compact©
  • zvyšujte si bezpečnost a pohodlnost instalace  
  • snadné zapojování a párování výrobků 

Hlavní vlastnosti

  • ovládání připojených proudových chráničů bez nadproudové ochrany v závislosti na napájecím napětí zajišťují přepěťové ochrany a přepěťové či podpěťové vypínače
  • dálkové ovládání proudových chráničů zajišťují ovládací jednotky motorů
  • lepší sledování instalací umožňují pomocné a signální kontakty
  • nepřetržitou ochranu proudových chráničů v případě nežádoucího vypnutí zajišťují jednotky automatického opětného zapnutí

Před nákupem si ověřte, zda je zvolené příslušenství kompatibilní s vaším výrobkem.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumentace

Produkty
Dokumentace
Loading documents