Vysoce výkonné jističe

Nedostižné výkonové parametry, které vyhoví i nejnáročnějším požadavkům

Jističe řady S800 a S500 jsou celosvětově nejlepší volba pro použití v těžkém průmyslu a v odvětvích využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Díky pokrokové technologii ochrany proti zkratu představují jističe řady S800 a S500 správné řešení v případech, kdy záleží jak na velikosti, tak na výkonu. Tyto jističe, které jsou účinnou alternativou k síťovým pojistkám, nacházejí mimořádně širokou oblast využití: od instalací v budovách přes různá odvětví dopravy až po zdroje obnovitelné energie. 

Hlavní výhody

  • Kompaktní a spolehlivé řešení pro ochranu vedení se zkratovou odolností do 50 kA a jmenovitým proudem až 125 A.
  • Díky svému inovativnímu a vysoce výkonnému profilu nabízí řada S800 možnost úspory nákladů v nainstalovaných systémech, například ve fotovoltaických rozváděčích nebo v rozváděčích automatizovaných systémů výrobků strojů (OEM), kde náklady závisejí převážně na velikosti a na době instalace. 
  • Řadu vysoce výkonných jističů S800 a S500 doplňuje široká škála příslušenství, které rozšiřují funkce jističů tak, že mohou pracovat nejen jako ochranná zařízení, nýbrž také jako zařízení pro dálkové řízení a sledování nainstalovaného systému.  

Hlavní vlastnosti

  • Široká nabídka vysoce výkonných jističů s rozsahem jmenovitého proudu od 6 A do 125 A se zkratovou odolností až  50 kA.
  • Vysoce výkonný jistič S800PV-S je konstruován především pro využití při ochranných funkcích ve fotovoltaických systémech s odpojováním se jmenovitými proudy 10 - 125 A až 1200 V DC. 
  • S800-SCL SR: Omezovač zkratového proudu se samočinným zpětným nastavením: v kombinaci s vysoce výkonným jističem nebo rozběhovým obvodem motoru zvyšuje zkratovou odolnost 50 kA až 690 V AC.
  • Jasná identifikace příčiny odpojení, jelikož je přepínač vybaven mezipolohou TRIP.
  • Řada S500 poskytuje možnost nastavování jmenovitého vypínacího  proudu v nekonečném rozsahu a tím i flexibilitu při přizpůsobování velikosti vypínacího proudu potřebám příslušné aplikace.

Naše nabídka

Přístroje a dokumentace

Produkty
Dokumentace
Loading documents

Kontaktujte nás

Select region / language