Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Řada MNS s univerzálními jednotkami pro řízení

Všudypřítomná inteligence

Prostřednictvím řady MNS lze poskytovat řešení určená pro široké spektrum inteligentních rozváděcích systémů. Inteligentní systémy využívají samostatná ochranná a řídicí relé, která jsou do rozváděcích modulů začleněna namísto tradičních nadproudových ochranných zařízení.

Tím, že nabízejí řadu výhod jak pro koncové uživatele, tak pro systémové projektanty, vytvořily tyto systémy samostatnou kategorii na trhu. 

Řada MNS poskytuje široký rozsah ochranných a řídicích funkcí, flexibilitu, zdokonalené měřicí funkce a komunikační funkce odpovídající průmyslovým standardům a umožňující dosažení vysoké úrovně integrace řídicích systémů.

Hlavní výhody

  • nepřekonatelná bezpečnost pro ochranu pracovníků a výrobního závodu
  • kapacitní přizpůsobitelnost a vysoká funkčnost
  • vylepšená dostupnost výrobního závodu
  • integrovaná komunikace
  • otevřená komunikace
  • rychlé zjišťování a oprava chyb

Hlavní vlastnosti 

  • Prostřednictvím různých voleb a kombinací rozměrově adaptabilního zařízení zabudovaného v modulu spouštěče MNS3.0 poskytuje spouštěč motoru různé funkce řízení motoru, ochrany, monitoringu a komunikace.
  • Flexibilní konfigurační nástroj umožňuje vytváření aplikací s přizpůsobenou řídicí logikou.
  • Za použití různých způsobů sběrnicového připojení mohou inteligentní spouštěče komunikovat s řídicím systémem prostřednictvím otevřené provozní sběrnice.
  • Jedna základní jednotka pro ochranu motorů s volitelnou napěťovou jednotkou, rozšiřujícími vstupními/výstupními jednotkami a zemnicí ochrannou jednotkou. Zařízení pro řízení motorů je rozměrově adaptabilní tak, aby vyhovovalo řadě aplikací.

Související výrobky