Global site

OTDC 800–1 600 A

Spínače pro fotovoltaické aplikace s vysokými proudy

S rozšířením řady OTDC na vysoké proudy do 1 600 A, 1 000 V DC, dle norem IEC, a 1 000 A, 1 000 V DC, dle normy UL98B, nyní společnost ABB vyhovuje požadavkům a nárokům vysokoproudých měničů a rekombinátorů.


Highvoltage      Aplikace s vysokými proudy
     
Velké měniče vyžadují výkonná odpojovací zařízení stejnosměrného proudu pro      
      spolehlivou izolaci systému ze stejnosměrné strany. Velký spínač OTDC rozšiřuje
      příslušný stejnosměrný spínač ABB pro proudy do 1 600 A a představuje tak robustní
                        spínací řešení pro největší fotovoltaické aplikace. Fotovoltaické instalace jsou
                        konstruovány tak, aby měly dlouhou životnost. 

Performance      Výkonnost
      
Rozhodující je spolehlivost praktického fungování a optimalizace kritického proudu
      zajišťuje spolehlivý provoz, kvalitu a výkonnost při všech možných proudových
      úrovních. To zaručuje spolehlivé a hladké vypínání do 1 000 V v celém rozsahu od nuly
                        do 1 600 A po celou dobu dlouhé životnosti fotovoltaické elektrárny.

Safety      Další úroveň bezpečnosti
      Ve fotovoltaických aplikacích s vysokými hodnotami napětí může déletrvající
      elektrický oblouk představovat reálné nebezpečí požáru i při vypínání relativně nízkých
       kritických proudů. Pro OTDC byly všechny kritické proudy důkladně zmapovány
                        a eliminovány a funkce zařízení byla prověřena. Bezpečnost obsluhujícího personálu
                        a ostatních zařízení je povýšena na novou úroveň. 

Nástroje a podpora (OTDC 800...1600 A)

Související výrobky