Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Proudové a napěťové snímače

Ucelená řady pro použití v průmyslu a v železniční dopravě

Proudové a napěťové snímače společnosti ABB, která je specializovaným výrobcem nízkonapěťových a řídicích systémů, jsou založeny na více než 40letých zkušenostech z oboru výkonové elektroniky a slučují v sobě vynikající úroveň přesnosti, spolehlivosti i odolnosti proti účinkům nejnepříznivějších prostředí.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Naše nabídka

Přístroje a dokumentace

Produkty
Dokumenty
Loading documents