Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Proudové snímače HBO

Nenákladné řešení

Proudový snímač pracující v otevřené smyčce, přesný a spolehlivý, dostupný s rozsahy jmenovitého proudu od 100 A do 600 A.

Hlavní výhody

  • schopnost vyhovět omezením i hlavním nárokům
  • maximálně konkurenceschopné náklady díky vhodnosti pro méně technicky náročné oblasti použití
  • vysoká míra flexibility instalací díky možnosti svislé nebo vodorovné montáže
  • jediná velikost pro každý jmenovitý proud

Hlavní vlastnosti

  • jmenovitý rozsah měření: 100 A - 600 A 
  • přesnost střídavého proudu při Ipn  ≤ 1 %
  • linearita < 0,5 %
  • šířka pásma při -3 dB : 0 - 50 kHz
  • napájecí napětí ± 12 …. ±15 V  ( ±5 %)
  • dielektrická pevnost: 3,5 kV

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Loading documents