Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Proudové snímače řady NCST

Kompaktní snímače pro měření vysokých proudů

Vyhrazená řada výrobků pro jmenovité zatěžovací proudy v rozsahu od 4 000 A do 20 000 A. Tyto výrobky umožňují použití různých výstupů a vyznačují se vysokou spolehlivostí.  
Tyto snímače jsou schváleny k použití pro podružné stanice.

Hlavní výhody

  • snadná integrace díky kompaktní velikosti dosažené prostřednictvím 100 % elektronické technologie
  • značné úspory energie
  • flexibilita instalace díky možnosti montáže ve svislé nebo vodorovné poloze
  • shoda s požadavky normy EN 50155

Hlavní vlastnosti

  • jmenovitý rozsah měření: 4 kA - 40 kA 
  • přesnost měření střídavého proudu při primárním jmenovitém proudu ≤ 1 %
  • linearita < 0,5 %
  • šířka pásma při -1 dB : 0 - 10 kHz
  • napájecí napětí: ±24 V (±5 %)
  • dielektrická pevnost: 20 kV

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Loading documents