CEM11
Snímač pro zjišťování zemního spojení

V současnosti jsou téměř všechny průmyslové motory chráněny proti přetížení pomocí chráničů proti tepelnému/elektrickému přetížení nebo pomocí inteligentních řídicích jednotek motorů, například jednotek UMC22/UMC100. Dodatečné sledování pomocí snímačů typu PTC zlepšuje úroveň ochrany proti nadměrné teplotě. Dalším významným důvodem zničení motoru jsou chyby uzemnění (jsou-li používána výše uvedená ochranná opatření).

Zařízení CEM11 sleduje, zda součet proudů, které jím procházejí, je nulový (faktoriálový součet). Je-li tento součet nulový, neexistuje žádný zbytkový proud. Je-li zbytkový proud vyšší než nastavená prahová hodnota, změní se výstupní signál zařízení CEM11. Toto zařízení lze používat v napájecích vedeních motorů ke zjišťování svodových proudů nebo chyb uzemnění způsobených například proražením izolace. Takto zjišťované chyby uzemnění lze využívat k přerušování chodu motorů s cílem zabránit jejich dalšímu poškození nebo k upozorňování personálu údržby na nutnost včasného provedení údržby.

Hlavní vlastnosti

  • pouze čtyři výrobky umožňují pokrytí širokého rozsahu zbytkových proudů (80 mA – 13,6 A)
  • jednoduché nastavování hodnoty zbytkového proudu pomocí otočného přepínače, včetně testovací polohy
  • výstup, který funguje podobně jako kontakt, dokáže řídit vstupy splňující požadavky kladené na 24V signály normou IEC61131-2 (např. digitální vstupy jednotek UMC)
  • flexibilní možnosti montáže na lištu DIN (s podélným nebo příčným uspořádáním, ne všechny typy) nebo pomocí šroubů/spon

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Loading documents
Select region / language