PBDTM
Správce typů zařízení pro jednotky UMC

ABB Asset Vision Basic jako rámcová aplikace FDT a nástroj DTM (správce typů zařízení) se používají společně jako komplexní nástroje pro přímé přiřazování parametrů jednotkám UMC100 a pro programování těchto jednotek, jakož i všech dalších zařízení vybavených funkcí DTM. Umožňují vytváření konfigurací, odesílání/stahování dat, odečítání diagnostických dat a – při nastavení odpovídající konfigurace – dokonce i řízení jednotek UMC100, a to buď centrálně prostřednictvím řídicího systému či provozní sběrnice, nebo přímo na místní úrovni prostřednictvím rozvodné skříně. Přehledné rozhraní usnadňuje a zjednodušuje konfiguraci všech parametrů a poskytuje texty chybových hlášení, které jsou potřebné pro činnost řídicí stanice. Grafický displej přitom poskytuje podporu ve formě zobrazování výzev a provádění kontrol dat.

Hlavní vlastnosti

  • veškerý potřebný software se nachází na jediném disku CD
  • zahrnut je také editor aplikací
  • software je kompatibilní s operačními systémy WIN XP, WIN7 32/64 bit

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Programování
Loading documents

Pro zvláštní oblasti a způsoby použití lze vytvářet optimálně přizpůsobenou řídicí funkci, a to pomocí editoru integrovaného do nástroje DTM. Pro tento účel je vám k dispozici obsáhlá knihovna funkčních bloků. Je umožněn přístup ke všem stávajícím proměnným v jednotce UMC100 i v rozšiřujících modulech. Lze vkládat libovolné komentáře. Všechny řídicí funkce, které jsou do jednotky UMC100 integrovány, jsou dostupné i jako šablony a mohou být snadno přizpůsobovány různým požadavkům. Prostřednictvím importu/exportu těchto šablon si lze vytvořit vlastní knihovnu zvláštních řídicích funkcí.

Disk CD s nástrojem PBDTM CD obsahuje všechny potřebné ovladače zařízení a rámcovou aplikaci Asset Vision Basic.

Select region / language