Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

PBDTM
Správce typů zařízení pro jednotky UMC

ABB Asset Vision Basic jako rámcová aplikace FDT a nástroj DTM (správce typů zařízení) se používají společně jako komplexní nástroje pro přímé přiřazování parametrů jednotkám UMC100 a pro programování těchto jednotek, jakož i všech dalších zařízení vybavených funkcí DTM. Umožňují vytváření konfigurací, odesílání/stahování dat, odečítání diagnostických dat a – při nastavení odpovídající konfigurace – dokonce i řízení jednotek UMC100, a to buď centrálně prostřednictvím řídicího systému či provozní sběrnice, nebo přímo na místní úrovni prostřednictvím rozvodné skříně. Přehledné rozhraní usnadňuje a zjednodušuje konfiguraci všech parametrů a poskytuje texty chybových hlášení, které jsou potřebné pro činnost řídicí stanice. Grafický displej přitom poskytuje podporu ve formě zobrazování výzev a provádění kontrol dat.

Hlavní vlastnosti

  • veškerý potřebný software se nachází na jediném disku CD
  • zahrnut je také editor aplikací
  • software je kompatibilní s operačními systémy WIN XP, WIN7 32/64 bit

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Programování
Loading documents

Pro zvláštní oblasti a způsoby použití lze vytvářet optimálně přizpůsobenou řídicí funkci, a to pomocí editoru integrovaného do nástroje DTM. Pro tento účel je vám k dispozici obsáhlá knihovna funkčních bloků. Je umožněn přístup ke všem stávajícím proměnným v jednotce UMC100 i v rozšiřujících modulech. Lze vkládat libovolné komentáře. Všechny řídicí funkce, které jsou do jednotky UMC100 integrovány, jsou dostupné i jako šablony a mohou být snadno přizpůsobovány různým požadavkům. Prostřednictvím importu/exportu těchto šablon si lze vytvořit vlastní knihovnu zvláštních řídicích funkcí.

Disk CD s nástrojem PBDTM CD obsahuje všechny potřebné ovladače zařízení a rámcovou aplikaci Asset Vision Basic.