C4TL/C5TL
Třífázové proudové transformátory určené k použití s jednotkami UMC

Proudové transformátory CT4L a CT5L jsou příslušenství určené pro univerzální řídicí jednotky motorů UMC100. Při proudech motoru > 63 A je potřebný přídavný externí proudový transformátor.
Pomocí pouze čtyř typů lze rozšířit rozsah jmenovitého proudu až do 850 A.

Hlavní vlastnosti

  • pro použití s jednotkami UMC a jmenovitými proudy motorů > 63 A
  • pouze čtyři typy pro proudy Ie do 850 A
  • proudový transformátor s lineární charakteristikou

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Aplikace
Loading documents

Proud motoru proudí proudovým transformátorem.
UMC měří sekundární proud (4 A při jmenovitém proudu) a vypočítává skutečný proud na základě parametru "Aktuální faktor".
Další informace o nastavení tohoto parametru naleznete v příručkách UMC.

Select region / language