Novolink™

Digitalizace jednoduše

Nové moduly ABB Novolink™ umožňují digitalizaci motorových spouštěčů se stykači a dávají přehled o připojených zátěžích. Lze je snadno navrhnout do stávajících schémat zapojení a nasadit na standardní stykače AF. Instalace je rychlá a jednoduchá.

Novolink umožňuje prediktivní údržbu. Tím se snižují prostoje, zvyšuje se efektivita a snižují náklady. Novolink je plně integrován do automatizačních systémů B&R, které otevírají další možnosti pro využití úplného vzdáleného přístupu k datům. Ten vytváří předpoklad pro zvýšení výnosů provozovaných zařízení.

Zajímá vás víc?

Další informace

Optimalizovaný provoz a údržba
Inovace prostřednictvím digitalizace
Jednoduchý návrh a uvedení do provozu

 

downtime

Snižte prostoje

Využijte možnosti vzdáleného monitorování prostřednictvím Novolinku ke snížení nákladů a zvýšení celkové doby provozuschopnosti zařízení. Obsluha může okamžitě izolovat problémové oblasti, například nefunkční zátěž, a navrhnout řešení dříve, než dojde k poruše. Všechny řídicí, monitorovací  a diagnostické signály jsou plně identifikovatelné a umožňují jasnou lokalizace poruch. 

service80f945f0c1f463c09537ff0000433538

Služba na vyžádání

S Novolinkem lze optimalizovat servis. Pokročilé diagnostické funkce usnadňují výběr vhodného řešení, od vypínání nečinných procesů až po úspory energie. Můžete kombinovat diagnostiku v reálném čase s dlouhodobou analýzou datových trendů a zpřístupnit nové servisní moduly. 

maintenance

Umožnění preventivní údržby

Klíčem je předcházení poruchám a problémům. Dosáhněte trvalou provozuschopnost, prodloužení životnosti zařízení a zajištění plynulého toku výroby. S Novolinkem můžete nastavit prahové hodnoty a přijímat předběžná opatření dříve, než by zařízení mohlo selhat. 

 

 

enhanced

Vylepšená analytika pro vyšší výkon

Rozhodujte se na základě dat a optimalizujte výkon svého stroje v reálném čase. Plně digitalizovaný Novolink umožňuje analýzu datových  trendů v dlouhodobém horizontu a následnou optimalizaci procesů pro maximální výkon.

 

buisness

Vytvářejte nové obchodní modely

S Novolinkem můžete klientům nabídnout digitální služby. Příkladem je cloudová prediktivní údržba s rychlou a přesnou identifikací potenciálních závad. Zvýšení celkové efektivity zařízení je přidanou hodnotou pro vaše zákazníky.

 

100e3c948f0c1f463c09537ff0000433538

100 % dostupnost dat

Díky bezproblémové integraci do systému B&R lze z hrubých dat odvodit požadované informace. Pomocí serverových řešení B&R OPC-UA a dalších bran je možné začlenění do dalších systémů. 

 

graf

Snížený počet komponent a zjednodušené zapojení

Rychlá a efektivní integrace se stávajícími systémy představuje zásadní výhodu. Jednoduše namontujte modul Novolinku na stykač AF, aniž byste potřebovali více místa na šířku. 

 

transform lightbulb

Posuňte vaše zařízení na vyšší úroveň

Novolink využívá standardní stykače řady AF a posouvá vaše stávající řešení na vyšší úroveň inovace. Montáž je snadná, bez nutnosti rozsáhlého zaškolování personálu. 

 

Reduced engineering efforts

Jednoduchá aplikace řešení

Novolink byl navržen tak, aby byl jednoduše aplikovatelný na stávající řešení monitorování a ochrany motoru. Moduly Novolinku jsou připravené k použití bez nutnosti drahé speciální kabeláže nebo rozsáhlého školení personálu. Programování je jednoduché, protože všechna data jsou dostupná z jediného uzlu. Ochranu motoru lze přizpůsobit potřebám vaší aplikace.

 

Dále nabízíme

Kontaktujte nás

Select region / language