Emax2: první jistič, který šetří energii

Zapnutí ochranného zařízení do úsporného inteligentního zdroje energie

Jističe SACE Emax 2 byly navrženy tak, aby s maximální účinností řídily všechny nízkonapěťové elektroinstalace: od průmyslových zařízení, námořních aplikací, tradičních a obnovitelných zdrojů energií až po budovy, nákupní centra, datová centra a komunikační sítě.

Select region / language