Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

SACE Emax 2 - IEC

Pro aplikace vyhovující normám IEC 60947

E1.2 nabízí hodnotu 1 600 A se zkratovou odolností až 66 kA a odolává proudům až 50 kA po dobu 1 sekundy. Dovoluje postavit 66kA rozváděče za použití 400mm jednotek, které je nezbytné používat na místech s omezeným prostorem, např. v námořních aplikacích a v instalacích na volném moři.
 
E2.2 umožňuje dosáhnout jmenovité proudy až 2 500 A, a to v rozváděči o šířce 400 mm. Navíc produkuje zkratové proudy do 100 kA a odolává proudům o velikosti 85 kA po dobu 1 sekundy.

E4.2 je nový 4 000A jistič konstruovaný pro odolávání proudům do 100 kA po dobu 1 sekundy bez potřeby zvláštních opatření.

E6.2 je špičkový model se zkratovou odolností do 200 kA a konstrukcí, která dovoluje dosáhnout 6 300 A v rozváděči, a to i v podmínkách komplexních instalací.

Další jazykové mutace