Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Dohledový a ovládací software

Ekip Connect je dohledový a ovládací software pro vylepšení potenciálu elektronických ochranných spouští Ekip

Ekip Connect je software určený pro výměnu dat s jednou nebo více ochranných spouští, který:

  • pomáhá uvést systém do provozu; všechny parametry systému a prahové hodnoty ochrany lze na ochranných spouštích Ekip rychle nastavit díky snadné a intuitivní orientaci na stránkách softwaru;
  • dovoluje rychlý přístup k diagnostice; lze konzultovat a stahovat záznamy událostí, alarmy a případy vypnutí prostřednictvím ochranných spouští, což usnadňuje identifikaci a pochopení odchylek;
  • umožňuje testování komunikační sítě; Ekip Connect provádí automatické skenování sítě Modbus RS-485 či Modbus TCP a rozhoduje, zda jsou jističe správně připojeny. V případě poruchy signalizuje nesprávné konfigurace komunikačních parametrů (adresa, přenosová rychlost, parita).

Charakteristické vlastnosti softwaru Ekip Connect jsou:

  • Integration se softwarem pro elektrotechnickou konstrukci DOC; nastavení vypočtená softwarem DOC lze stáhnout přímo do ochranných spouští a tím zkrátit čas potřebný pro uvedení do proovzu a omezit možnost výskutu chyb.
  • Snadné připojení: Ochranné spouště Ekip vybavené moduly Modbus TCP Ekip COM lze ovládat přímo prostřednictvím ethernetové sítě.
  • Multi-media: Software Ekip Connect je navržen k proovzu na osobním počítači, tabletu nebo chytrém telefonu.
  • Automatické aktualizace softwaru prostřednictvím internetu (je-li k němu připojen) umožňujístálý přehled o tom, je-li aktualizace k dispozici.  

Pokud se Ekip Connect používá ve spojení se zkušební a programovací jednotkou Ekip T&P, aktivují se přídavné funkce. Lze provádět přednastavené a individuálně nastavitelné zkoušky ochranných spouští. Zprávy o jejich průběhu jsou ihned k dispozici a lze je stáhnout.