Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Snímače ABB sledují kvalitu vzduchu ve školách

Od letošního roku jsme spustili pilotní projekt v rámci celé České republiky, kde ve spolupráci s vybranými školskými zařízeními instalujeme snímače kvality vzduchu.

Ve školách se poměrně často zapomíná na řádné větrání. Zejména za přítomnosti většího počtu dětí dojde brzy ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého nad doporučenou hodnotu. To může vyvolávat pocit únavy, poruchy soustředěnosti nebo i bolesti hlavy. Snímač kvality vzduchu na zhoršení podmínek pro duševní činnost nejenom upozorní, ale může se také sám postarat o nápravu automatickým spuštěním ventilátoru nebo otevřením okna.

Jen pro zajímavost – čerstvý vzduch v přírodě obsahuje 350 až 450 ppm CO₂. Koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu vydechovaném dospělým člověkem je obvykle 35 000 ppm až 50 000 ppm, takže při nedostatečné výměně vzduchu dojde poměrně brzy ke zvýšení koncentrace CO₂ nad doporučenou mez. Ta je v pobytových místnostech, např. školních učebnách, stanovena na 1 500 ppm (vyhl. č. 268/2009Sb., novelizovaná vyhláškou č. 20/2012 Sb.).

Zpětnou vazbu k instalaci nám po dvou měsících zkoušení snímače předal ředitel SPŠSE a VOŠ v Liberci Ing. Jaroslav Semerád a pan učitel Jiří Kulhavý, který nás provedl třídami, kde je snímač instalován. „Během letošních prázdnin se škola zateplovala a měnila se okna. Snímač kvality vzduchu nám po každé hodině dává jasně najevo, že okna opravdu těsní. Vzduch ve třídách je po vyučovací hodině často vydýchaný, snímač zčervená a musíme větrat,“ vyhodnotil situaci učitel a dodal s úsměvem: „Instalací snímačů kvality vzduchu jsme si na sebe trochu upletli bič. I když jsme totiž vypnuli zvukovou signalizaci, žáci stav displeje sledují a svou nepozornost či únavu dávají za vinu špatně větrané třídě.” Školu jsme v doprovodu pedagogů procházeli během vyučování, kvalita vzduchu byla v rovnováze s výjimkou učebny informatiky, což se při množství počítačů dalo očekávat. Se školou SPŠSE a VOŠ jsme nadále ve spojení a bude-li další zajímavé téma, rádi se o ně s vámi podělíme.