Διαχειριστές συστημάτων

 ContinousOperations

Συνέχεια στη λειτουργία
Χειρισμός σε 1 λεπτό οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε 

60 δευτερόλεπτα για να απλοποιήσετε τη διαδικασία
Με την πλατφόρμα Ekip SmartVision η συλλογή δεδομένων, σε συνδυασμό με μηνύματα συναγερμού για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης, επιτρέπει στους διαχειριστές και το προσωπικό συντήρησης να επιβλέπουν τις εγκαταστάσεις από απόσταση και να λαμβάνουν διαγνώσεις από τις συσκευές ανά πάσα στιγμή. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης και πρόβλεψη συντήρησης, συνεπώς και μείωση του κόστους λειτουργίας. 

Διαχείριση που εγγυάται την αξιοπιστία της εφαρμογής σας.

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι