Έλεγχος

Η πλατφόρμα Ekip SmartVision επιτρέπει το χειρισμό από απόσταση αυξάνοντας έτσι την απόδοση και την παραγωγικότητα της εγκατάστασης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, από όπου κι αν βρίσκεται, να προχωρήσει σε κινήσεις που θα του επιτρέψουν την αποτελεσματική και έξυπνη διαχείριση των φορτίων. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, σήματα συναγερμού ενημερώνουν τον διαχειριστή ο οποίος είναι σε θέση έχοντας την πλήρη εικόνα να θέσει εκτός λειτουργίας μη-κρίσιμα φορτία και να προβεί στις  ενέργειες που απαιτούνται, ώστε η εγκατάσταση να δουλέψει λειτουργικά αλλά και με τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση. 

Ανακαλύψτε άλλα χαρακτηριστικά

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι