Τι είναι;
Πώς δουλεύει;
Αρχιτεκτονική

Τι είναι

Ekip SmartVision: πρόκειται για μία πλατφόρμα τεχνολογίας cloud σχεδιασμένη για την επίβλεψη, τη βελτιστοποίηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αξιοποιώντας την ευφυΐα και την ευκολία στη συνδεσιμότητα του Emax 2.

Με απλά βήματα επιτυγχάνετε:

 • Επίβλεψη
  Εποπτεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης με συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
 • Βελτιστοποίηση
  Ανάλυση δεδομένων για βελτιστοποίηση των λειτουργιών.
 • Έλεγχος
  Λήψη αναφορών και σημάτων συναγερμού. Διαχείριση από απόσταση της ενέργειας που καταναλώνει η  εγκατάσταση μέσω της λειτουργίας Power Controller του Emax 2.

Σχεδιασμένο για τους τελικούς χρήστες, τους διαχειριστές του συστήματος, τους μηχανικούς και τους μελετητές εφαρμογών όπως οι βιομηχανικές εφαρμογές και τα μεγάλα κτιριακά.

Πώς δουλεύει;

Ekip SmartVision – μέσω εφαρμογής προσβάσιμης από υπολογιστή, smartphone ή tablet.

Η πλατφόρμα Ekip SmartVision συνδέεται εύκολα στην εγκατάσταση και μπορεί να είναι προσβάσιμη από διαφορετικούς χρήστες:

 • Συσκευές ΑΒΒ που υπάρχουν ήδη στην εγκατάσταση όπως αυτόματοι διακόπτες, μικροαυτόματοι, συστήματα επιτήρησης τόξου ή πολυόργανα λαμβάνονται ως αισθητήρες ικανοί να μοιραστούν/ανταλλάξουν δεδομένα με τον Emax 2.
 • Ο Emax 2 - κόμβος του συστήματος - συλλέγει χιλιάδες δεδομένα από την εγκατάσταση - 3.000 διαφορετικές πληροφορίες διαχειρίσιμες από κάθε μονάδα προστασίας του  Emax 2  - και εφαρμόζει την cloud επικοινωνία.

H τεχνολογία της πλατφόρμας έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Microsoft προκειμένου να διασφαλιστεί μέγιστη αξιοπιστία και ασφάλεια.

Αρχιτεκτονική

Προηγμένες λειτουργίες μετρήσεων και συνδεσιμότητας για τις καινοτόμες συσκευές της ΑΒΒ.

Η Ekip SmartVision συμβάλει στην περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου των εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης. Με απλό τρόπο βασιμένο στην τεχνολογία cloud εξασφαλίζεται: 

Ενσωματωμένη λύση – Ο Emax 2 εξοπλισμένος με το στοιχείο Ekip Com Hub εξασφαλίζει τη   σύνδεση cloud. Το στοιχείο αυτό αρκεί να τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη θέση και να συνδεθεί με το δίκτυο. Οι λοιπές συσκευές μπορούν να ανταλλάξουν δεδομένα με τον Emax 2 χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Ekip Com Modbus RS-485
 • Ekip Com Modbus TCP
 • Ekip Link

Το στοιχείο Ekip Com Hub μέσω του Ekip Connect software, επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία σε λίγα μόνο λεπτά χάρη στον τρόπο σχεδιασμού τους που εξασφαλίζει την άμεση συνεργασία τους.

Ekip SmartVision: σημείο αναφοράς για την αγορά βάση της αποτελεσματικότητας και της απλότητας της.

Εξωτερική λύση – Εξωτερικό σύστημα μέτρησης ρεύματος με αισθητήρες μπορεί να συνδεθεί στα ραγοϋλικά και να εξασφαλίσει την εισαγωγή δεδομένων από αυτά. Επίσης αισθητήρια - για μη ηλεκτρικά μεγέθη - όπως η θερμοκρασία, η υγρασία ή η κατανάλωση νερού μπορούν να συνδεθούν χάρη στις αναλογικές και ψηφιακές εισόδους/εξόδου (Ι/Ο). Εξαρτήματα για σύνδεση Wi-Fi ή GPRS παρέχονται προαιρετικά για τις ανάγκες επιπλέον εφαρμογών.

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι