Όλα τα πλεονεκτήματα για τους μελετητές

Ο Emax 2 είναι ο νέος αυτόματος διακόπτης ισχύος ανοιχτού τύπου που σας διευκολύνει σε κάθε στάδιο της μελέτης ως ένα προϊόν compact, ευέλικτο και ασφαλές. Ο Emax 2 παρέχει ένα πλήρες σετ προηγμένων λειτουργιών, που συναγωνίζονται τους ηλεκτρονόμους της μέσης τάσης. Η ειδοποιός διαφορά είναι πως στους Emax 2 η καλωδίωση και το λογισμικό είναι ενσωματωμένα στο διακόπτη. 

Πλεονεκτήματα

Ο Emax 2 προσφέρει plug & play προστασίες για κάθε απαίτηση: μπορεί να προσφέρει προστασία στις γεννήτριες χωρίς την απαίτηση για εξωτερικούς εξειδικευμένους ηλεκτρονόμους, καθολική επιλεκτικότητα χρησιμοποιώντας την επιλεκτικότητα ζώνης και άριστη συνέχεια λειτουργίας (σε περίπτωση σφάλματος σε κάποιο Μ/Σ θα αποσυνδεθεί μόνο αυτός)

Μέτρηση

Τυπικές μετρήσεις (ρεύμα, τάση, ενέργεια κ.α.) με μεγάλη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61577-12 class 1 όπως επίσης και έλεγχος της ποιότητας ενέργειας σε πραγματικό χρόνο σε ότι αφορά στις αρμονικές του δικτύου, στις μικρο-παρεμβολές και στις βυθίσεις τάσης.

Επικοινωνία

Συνεργασία με όλα τα γνωστά πρωτόκολλα της αγοράς όπως τα: Profibus, Devicenet, Ethernet, Modbus TCP-IP, Profinet αλλά και το IEC 61850. Χάρη στο τελευταίο ο Emax 2 είναι ο μοναδικός διακόπτης της αγοράς, που μπορεί να ενσωματωθεί σε συστήματα αυτοματισμού υποσταθμών μέσης τάσης.

Διαχείριση ενέργειας και έλεγχος φορτίων

Η λειτουργία του Ελεγκτή Ενέργειας που έχει αναπτύξει και κατοχυρώσει αποκλειστικά η ΑΒΒ, επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της ισχύος που καταναλώνουν συνολικά τα φορτία της εγκατάστασης με τη βοήθεια των νέων ηλεκτρονικών μονάδων Ekip Touch. 


Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Select region / language