Προσομοιωτής μονάδων προστασίας

Ο εξομοιωτής επιτρέπει τη δοκιμή των μονάδων προστασίας Ekip. Σε συνδυασμό με τα εγχειρίδια χρήσης αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό για τους εγκαταστάτες. 

Οδηγίες


Κάντε κλικ στο μενού και στα μπουτόν, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες.

Ο προσομοιωτής οργανώνεται σε 4 ενότητες:
  • Οθόνη επικοινωνίας: πρόσβαση σε διαφορετικά μέρη της μονάδας προστασίας.
  • Ρυθμίσεις: περίληψη των βασικών ρυθμίσεων.
  • Σημάνσεις: ταυτοποίηση των γεγονότων που σχετίζονται με σήματα συναγερμού και εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
  • Προσομοίωση: 4 τυπικές καταστάσεις.
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι