Σειρά PSTX - Τα βασικά χαρακτηριστικά με μια ματιά

Τα PSTX είναι η πιο ολοκληρωμένη σειρά ομαλών εκκινητών που κατασκευάσαμε ποτέ. Με εξειδικευμένες λειτουργίες που αυξάνουν την αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής των κινητήρων σε κάθε εφαρμογή: αντλίες, ταινιόδρομοι, σπαστήρες κ.α.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα: 30–370 A
  • Τάση τροφοδοσίας κινητήρα: 208–690 V
  • Τάση ελέγχου/τροφοδοσίας softstarter: 100–250 V AC

Λειτουργίες:

  • Ομαλή εκκίνηση και ομαλό σταμάτημα με ρυθμιζόμενη ράμπα
  • Έλεγχος ροπής (για εφαρμογές αντλιών υδάτων, προστασία από υδραυλικό πλήγμα)
  • Λειτουργία ξεμπλοκαρίσματος ρότορα (Forward and reverse motor jog)
  • Προστασίες κινητήρα (μπλοκάρισμα ρότορα, κ.α.)
  • Προστασία από μεταβολές στην τροφοδοσία του κινητήρα (υπέρταση, υπόταση, κ.α.)
  • Αφαιρούμενο χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου
  • Επικοινωνία Fieldbus για βιομηχανικά δίκτυα
Select region / language