Σειρά A

Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές

Η σειρά A των μετρητών ενέργειας EQ διαθέτει τις περισσότερες δυνατότητες επικοινωνίας και μετρήσεων. Οι μετρητές διαθέτουν επίσης ενσωματωμένη σειριακή επικοινωνία με πρωτόκολλο M-Bus ή Modbus RTU (RS-485) και μπορούν να δικτυωθούν στο gateway G13 για συνολική παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας έως και 32 διαφορετικών κυκλωμάτων (δικτύωση 32 μετρητών ενέργειας).

Οι μετρητές της σειράς A υποστηρίζουν τις κάτωθι μετρήσεις: 

  • Ενεργός – άεργος ενέργεια
  • Ρεύμα – συχνότητα
  • Τάση – αρμονική παραμόρφωση
  • Συντελεστής ισχύος
  • Φαινόμενη ισχύς

Επιπλέον διαθέτουν εσωτερικό ρολόι για λειτουργίες: 

  • Καταγραφή συμβάντος
  • Προφίλ φορτίου
  • Μέγιστη ζήτηση
  • Καταγραφή μετρήσεων
Οι διαφορετικές ταρίφες ελέγχονται μέσω εισόδων του μετρητή, μέσω θύρας επικοινωνίας ή με ρολόι πραγματικού χρόνου. Οι μετρητές της σειράς A υποστηρίζουν έως και 4 εισόδους/εξόδους (I/O’s) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έξοδοι παλμών ή alarm.

Οι μετρητές είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το IEC καθώς και σύμφωνοι με την MID (οδηγία Measuring Instruments Directive 2 004/22/EC της Ευρωπαϊκής ένωσης). Η πιστοποίηση αυτή είναι υποχρεωτική για μετρητές χρεωστικών εφαρμογών μέσα στην EU και EEA. Οι πιστοποιήσεις πληρούν όλους τους όρους για μετρητές σε ότι αφορά στις κλιματολογικές συνθήκες, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την ακρίβεια καθώς και τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές απαιτήσεις του εξοπλισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Loading documents
Select region / language