Global site

Αναλυτές δικτύου

Η πιο ολοκληρωμένη λύση μέτρησης ενέργειας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό σας εξοπλισμό όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε λεπτομερώς τη συμπεριφορά και την κατανάλωσή του. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται οι ενεργειακές απώλειες και βελτιστοποιείται η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης μπορείτε να λειτουργείτε πιο αποδοτικά, ξεκινώντας από τη μέτρηση όλων των ηλεκτρικών μεγεθών.

Ο νέος αναλυτής δικτύου M2M διαθέτει προηγμένες λειτουργίες ανάλυσης, οι οποίες κάνουν δυνατή την αποτελεσματική μέτρηση των κύριων μονοφασικών ή τριφασικών ηλεκτρικών μεγεθών: τάση, ρεύμα, συχνότητα, συντελεστής ισχύος, ενεργός και άεργος ισχύς, ενεργός και άεργος ενέργεια. Με την εγκατάστασή του σε πίνακες χαμηλής και μέσης τάσης, ο νέος αναλυτής κάνει δυνατή τη μέτρηση σε πραγματικό χρόνο, ελέγχοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στη μέτρηση της συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης (THD-Total harmonic distortion).

Επιπλέον, ο M2M παρέχει τις τιμές CO2 kg και Ευρώ, ώστε να εξασφαλίζεται μία πιο αποδοτική και ορθολογική χρήση της ενέργειας. Η αμφίδρομη μέτρηση της ενέργειας και της ισχύος και στα 4 τεταρτημόρια κάνει δυνατή την επιτήρηση τόσο της παραγωγής, όσο και της κατανάλωσης ενέργειας, με μία μόνο συσκευή.

Εκτός της βελτιστοποιημένης χρήσης των φορτίων, η μέτρηση σε πραγματικό χρόνο συμβάλλει στον περιορισμό τόσο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσο και των δαπανών.

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τον αναλυτή μπορούν να μεταδίδονται γρήγορα σε απομακρυσμένα σημεία, μέσω συγκεκριμένων διασυνδέσεων επικοινωνίας – RS485 ή RJ45, με την υποστήριξη πολλών πρωτοκόλλων, που περιλαμβάνουν τα Modbus RTU, Modbus TCP/IP και Profibus DP. Η αλληλεπίδραση με τα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης είναι δυνατή μέσω διαφόρων πλήρως προγραμματιζόμενων εισόδων και εξόδων.

 

Βασικά πλεονεκτήματα

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Το σύστημα στήριξης κάνει δυνατή την ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση της συσκευής στην πόρτα του πίνακα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, αλλά και κατά τη λειτουργία, όταν η μονάδα υποβάλλεται σε δονήσεις και διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Οι αποσπώμενοι ακροδέκτες, στους οποίους υπάρχει πρόσβαση από τρεις πλευρές, σε συνδυασμό με την παράλληλη με τον πίνακα καλωδίωση, εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Τα κυκλώματα μέτρησης του ρεύματος στερεώνονται με βίδες, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακριβής σύνδεση.

Ο αναλυτής δικτύου επαληθεύει συνεχώς την ορθότητα της καλωδίωσης, χάρη στη λειτουργία αυτοδιάγνωσής του, σηματοδοτώντας τυχόν σφάλματα στη λειτουργία: έλεγχος διαδοχής τάσεων και ρευμάτων, έλεγχος συνάφειας μεταξύ καλωδίωσης και καθορισμένης διαμόρφωσης, έλεγχος ομοιομορφίας των προσήμων των ρευμάτων.

Ο αναλυτής δικτύου Μ2Μ μπορεί να μεταδίδει όλα τα μετρούμενα μεγέθη μέσω των πλέον προηγμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, γεγονός που διευκολύνει την ενσωμάτωση της συσκευής σε δίκτυα Modbus RTU, Modbus TCP/IP και Profibus DP. H επικοινωνία με τα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης γίνεται μέσω προγραμματιζόμενων ψηφιακών εισόδων, ρελέ και αναλογικών εξόδων.

Το μειωμένο βάθος των μόλις 57 mm κάνει τον αναλυτή ιδανικό για εγκατάσταση ακόμη και σε πίνακες με περιορισμένο χώρο. Οι αποσπώμενοι ακροδέκτες διευκολύνουν τη σύνδεση, ενώ η βιδωτή σύνδεση των κυκλωμάτων μέτρησης του ρεύματος προσφέρει αξιοπιστία και ακρίβεια. Με διαστάσεις μόλις 96 mm x 96 mm x 77 mm – σε συνδυασμό με μειωμένο βάθος εντός του πίνακα μόλις 57 mm – διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τη μέτρηση των μεγεθών ποιότητας του ηλεκτρικού ρεύματος σε πραγματικό χρόνο.

Προηγμένες λειτουργίες για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας όπως η επιτήρηση της απορροφούμενης ισχύος, η επιτήρηση της ποιότητας του δικτύου, μέσω μέτρησης της συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης, για αποφυγή επιβολής προστίμων από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαθέσιμες.

Αξίζει να δείτε

 

Διαθέσιμα αρχεία και Προϊόντα

Αρχεία
Προϊόντα

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ