SAGA™ – Tämä tarina on tosi

SAGA™ on enemmän kuin kytkimet ja pistorasiat — se on tositarina matkastamme kohti kestävää valmistusta ja kiertotaloutta biokiertoisten materiaalien ja nettonollatoimintojen avulla. Tervetuloa matkalle mukaan!

Tarvitsetko lisätietoa?

Pysy ajan tasalla!

Ajankohtaiset uutiset, tapahtumat ja koulutukset

Tilaa uutiskirje

Helppo asentaa

Valitse SAGA™ kaikkiin sovelluksiin

ABB kosketusnäyttö 2,4"


Käyttäjäystävällinen muotoilu  intuitiivisella grafiikalla tekee  laitteesta hyvin helppokäyttöisen,  ja sen avulla voi ohjata päivittäisiä  rutiineja aina valaistuksesta,  kaihtimista, tilanteista ja  aikaohjelmista huoneen  lämpötilaan asti.

  • 12 ohjaustoimintoa
  • Joustava visualisointi (1–4 toimintoa sivua kohden)
  • Sisäänrakennettu huonelämpötila-, valoisuus- ja etäisyysanturi
  • 1 määriteltävä binääri- tai lämpötilatulo
  • Asennus kojerasiaan, vaatii ulkoisen apujännitteen 24 VDC
  • Näytön automaattinen himmennys, kun huone pimenee

 

>> Lisätietoja

 

 

Tutustu lisää

Tarkemmat tuotetiedot löydät sähköisestä tuoteluettelosta

SIIRRY TUOTELUETTELOON

Usein kysytyt kysymykset

 


Miten Saga-tuotteiston vastuullisuutta kehitetään jatkossa?

Olemme luopumassa perinteisten fossiilipohjaisten polykarbonaattien käytöstä uppo- ja pinta-asennettavissa tuotteissamme ja korvaamassa ne ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification)* -sertifioidulla biokiertomateriaalilla, mikä minimoi muovituotannon ympäristövaikutukset.

* Lue lisää ISCC PLUS -sertifioinnista:


100 % Saga-tuotteista valmistetaan Euroopassa, joista yli 70 % Porvoon tehtaassa. Miten tämä luku on laskettu?

70 % Saga-tuotteiston ennakoidusta myyntivolyymista valmistetaan Porvoossa. Määrä sisältää suuren osuuden korkean menekin tuotteita, joiden saatavuus pohjoismaisille asiakkaille halutaan varmistaa, ja jotka saadaan toimitettua asiakkaille nopeasti. Korkean menekin tuotteiden painoarvo laskelmassa on näin ollen suurempi, eli esimerkiksi vakiokytkimiä ja -pistorasioita painotetaan laskelmassa enemmän kuin marginaalisempia tuotteita, joiden myynti on merkittävästi pienempää.


Mistä biopohjainen raaka-aine on valmistettu?

ISCC:n määritelmän mukaan biokiertoisella tai biopohjaisella ('bio-circular') tarkoitetaan maa- ja metsätaloudesta ja siihen liittyvästä teollisuudesta (ml. kalastus ja vesiviljely) syntyviä biologista alkuperää olevia jäännöksiä ja tähteitä, sekä teollisuuden ja yhdyskuntien jätteiden biologisesti hajoavaa osaa (esim. käytetyt ruokaöljyt, mäntyöljy jne.)", eikä näin ollen kilpaile elintarviketuotannon kanssa.

Lähde: https://www.iscc-system.org/markets/feedstocks/bio-circular/#:~:text=refers%20to%20waste%20and%20residues,%2C%20food%20waste%2C%20etc.

Biopohjaisen materiaalin käyttö ei heikennä tuotteen laatua, eikä sillä ole vaikutusta lopputuotteen ulkonäköön tai toiminnallisuuteen. Biopohjaisen raaka-aineen ominaisuudet ovat samat kuin fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvilla primaarimuoveilla, ainoastaan raaka-ainelähde on erilainen.Mikä on ISCC PLUS -sertifiointi?

Biopohjaisen muoviraaka-aineen lisäksi sekä oma Porvoon tehtaamme että raaka-ainetoimittajamme tehdas ovat ISCC PLUS -sertifioituja, mikä takaa läpinäkyvyyden kautta linjan. Tähän sisältyy ABB:n tehtaan ja toimittajan tehtaan vuosittainen auditointi, jolla varmistetaan ISCC PLUS -määräysten noudattaminen ja se, että ISCC PLUS -materiaalia todella käytetään myydyissä tuotteissa, kuten on ilmoitettu.

Materiaalin osalta ISCC PLUS on "sovellettavissa elintarvikkeisiin, rehuihin, kemikaaleihin, muoveihin, pakkauksiin, tekstiileihin ja uusiutuvia energialähteitä käyttävästä prosessista peräisin oleviin uusiutuviin raaka-aineisiin liittyvään biotalouteen ja kiertotalouteen". - https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/


Tällä hetkellä valmistetuista Saga-tuotteista n. 75 % sisältää ISCC PLUS -sertifioitua raaka-ainetta. Miten tähän lukuun on päädytty?

Saga-tuotteiden ennustetun keskimääräisten myyntivolyymien perusteella yli 75 %:ssä tuotteista käytetään ISCC PLUS -sertifioitua materiaalia. Esimerkiksi vakiokytkimiä ja -pistorasioita painotetaan laskelmassa enemmän kuin marginaalisempia tuotteita, sillä niiden valmistusmäärät ovat merkittävästi suurempia.

Verrattuna tavanomaiseen fossiilipohjaiseen muoviin, miten biopohjaisen raaka-aineen käyttö mahdollistaa vuosittaisen 400 tonnin CO2-ekvivalentin säästön?
Tällä hetkellä valmistetuista Saga-tuotteista n. 75 % sisältää ISCC PLUS -sertifioitua raaka-ainetta. Biopohjaisen raaka-aineen käyttö säästää yli 80 % CO2-ekvivalenttia "kehdosta" materiaalitoimittajan "portille" (eng. cradle-to-gate)  verrattuna fossiilisiin primaarimuoveihin.

Kun verrataan biokiertomuovin käyttöä tuotteissa tavanomaisiin muoveihin, ja kerrotaan se ennakoiduilla myyntivolyymeillä, saadaan tulokseksi arvio 400 tonnin vuotuisista CO2-ekvivalenttisäästöistä vuoteen 2030 mennessä. 

Miten pistorasian runkoon integroitu lapsisuoja mahdollistaa paremman kosketussuojauksen?
Kaksoispistorasia on suunniteltu siten, että jännitteisiä osia ei ole esillä silloinkaan kun peitekansi tai keskiölevy on poistettu. Kosketussuojaus on sisäänrakennettu pistorasian runkoon, ja varmistaa, että jännitteisiin osiin ei voi päästä käsiksi ilman asianmukaista pistokkeen kytkentää. 

Miten Sagan muovimateriaalin UV-kestävyys on todennettu? 
Saga-tuotteiden muovimateriaalin UV-säteilyn kestävyysominaisuudet on todennettu UV-säteilytesteillä.  Sagan materiaali suoriutui testeissä paremmin kuin muut vastaavat asennuskalustesarjamme. Testissä tuotteita altistettiin UV-säteilylle 103 kWh/m2 , mikä vastaa kahden vuoden UV-säteilyä vaakasuoralla pinnalla Pohjois-Euroopassa.

Miten Saga-tuotteiden design on valittu?
Saga-tuotesarjaa suunniteltaessa teetimme kaksi design-tutkimusta. Ulkopuolisen markkinatutkimustoimiston toteuttamassa tutkimuksessa Sagan design oli asentajien ja loppukäyttäjien suosikki. Puhtaanvalkoinen väri (RAL9003) vastaa pohjoismaisen arkkitehtuurin ja sisustuksen erityisvaatimuksia.

Miten Porvoon tehdas on saavuttanut nettonollatavoitteensa?

ABB on saavuttanut nettonollatoiminnan Porvoon tehtaallaan, ja on yksi ABB:n ensimmäisiä Mission To Zero™ -tuotantolaitoksia.

Yhdistämällä digitaalisia ratkaisuja, sähköistystä ja uusiutuvia teknologioita Porvoon tehdas on ottanut tärkeän askeleen kohti kestävämpää arvoketjua.

Tehtaalle toteutettiin v. 2021 energiankierrätysjärjestelmä, joka kierrättää tehtaan tuotannosta saatavaa lämpöenergiaa varastoon ja uudelleen käyttöön. Energiankierrätysjärjestelmän ansiosta tehtaan CO2-ekvivalenttipäästöt pienenivät 636 tonnia, ja lämmitysenergian tarve pieneni 95 %. Tehtaalle asennettiin sen lisäksi maalämpöjärjestelmä ja aurinkovoimala.

Pohjoismaiden markkinoille tarkoitettuja sähköistystuotteita valmistava 6 600 m2 tehdas hyödyntää nyt 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Myös työntekijöiden ja vierailijoiden sähköautojen (EV) lataus paikan päällä ladataan uusiutuvalla energialla. Käyttämällä kierrätysmuovia raaka-aineena hiilijalanjälki on pienentynyt 106 tonnia vuodessa.

Kokonaisenergiatehokkuus on parantunut v. 2019 verrattuna n. 30 % mm. käyttämällä tuotannosta saatavan lämmön talteenottoa, kausittaista lämpöenergian varastointia, lämpöpumppua ja omaa aurinkovoimalaa.

Tarkka ja luotettava data on kriittisen tärkeää kestävän kehityksen hankkeille. Porvoon tehtaalla otettiin käyttöön ABB:n BE Sustainable with Active Energy -ratkaisu, joka seuraa hyötykäyttöä reaaliaikaisesti ja analysoi käyttö- ja päästötasoja. Datan avulla voidaan ymmärtää toiminnan hiilijalanjälkeä ja hallitsemaan energiankulutusta, päästöjä ja kustannuksia.

>> Lue lisää tehtaan sivuilta


Mikä on Mission To Zero™?

Mission to Zero™ on ABB:n ohjelma, jonka avulla aktiivisesti muokkaamme toimintojamme kohti nettonollaa. Ohjelma toimii suunnitelmana ABB:n sisäiseen kehittämiseen, myös asiakkaiden auttamiseen heidän nettonollatavoitteissaan.

Mission To Zeron avulla autamme saavuttamaan globaalit päästövähennystavoitteet sekä turvaamaan laadukkaan ilman ja biodiversiteetin suojelun.

>> Lue lisää yhtymän sivuilta


Mitä etuja paikallinen tuotanto mahdollistaa?
Pohjoismaisille asiakkaille tämä tarkoittaa luotettavia toimituksia, sillä kuljetusmatkat ovat lyhyempiä ja toimitusajat nopeampia. Lyhyemmät matkat merkitsevät myös säästöjä ilmastopäästöissä. Saga-tuotteiston tuotekehitys on tehty Porvoon tehtaalla, erityisesti huomioiden pohjoismaisten asiakkaiden tarpeet ja asennustavat. Mikäli tarve tulee, myös apua ja tuotetukea on saatavilla paikallisesti.
Select region / language