Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

4 tips om met Big Data het energieverbruik in gebouwen te verlagen

Webverhaal | Global | 17 - 11 -2020

HET SCENARIO

Vandaag de dag woont meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebied. De verwachting is zelfs dat er rond 2050¹ 2,5 miljard mensen in steden wonen. Dat betekent dat er wereldwijd de komende 30 jaar stedelijk gebied bijkomt van 30x Parijs.

Stedenbouwkundigen en gebouweigenaren staan daarom voor de uitdaging om oplossingen te creëren waarbij ruimte en energie efficiënter worden gebruikt én waarbij duurzame energiebronnen worden geïntegreerd. En dit alles zonder in te boeten op comfort voor bewoners en gebruikers.

De markt voor Slimme Steden (Smart Cities) zal in slechts 5 jaar² met 20 procent groeien. Door deze ontwikkelingen stijgt het energieverbruik wereldwijd in de komende 20 jaar met 60 procent. Bijna 60 procent daarvan wordt verbruikt in gebouwen³.


DE OPLOSSING


Door van een gebouw een slimmer gebouw te maken, helpt u zowel het milieu als uw onderneming. Een lager energieverbruik in gebouwen levert u een kostenbesparing en minder CO2-uitstoot op.

In de toekomst zal er meer gebruik worden gemaakt van Energie- en gebouwbeheer. Hierbij
wordt efficiënter omgegaan met energie, dankzij digitale (cloud)oplossingen en het Internet of Things (IoT).

Gaat u, of uw klant, investeren in slim energie- en gebouwbeheer, dan hebben we vier tips voor u:

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

1. Inventariseer het energiegebruik


Inventariseer, om mee te beginnen, welke systemen in het gebouw de meeste energie
verbruiken. Elk gebouw heeft een eigen energieprofiel, en daardoor kunt u eenvoudig zien
hoeveel energie elk gebouwsysteem gebruikt.

In bedrijfsgebouwen houdt het energieverbruik bijvoorbeeld verband met de machines en
infrastructuur die voor productieprocessen worden gebruikt.

Na inventarisatie van parameters zoals piekverbruik en stroomkwaliteit, en een analyse van
de energie die de systemen gebruiken, hebt u een duidelijk beeld van de invloed op het
energieverbruik. In de volgende stap gaat u een beheerstrategie implementeren om energie
te besparen. Tijdens de monitoringsfase wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Big
Data bieden een enorm potentieel aan informatie over energieverbruik.

 

2. Implementeer een energiebeheersysteem


De grote hoeveelheid gegevens uit het elektrische systeem – Big Data – kunt u opslaan en analyseren. Op basis van deze data kunt u bepalen waar u zuiniger kunt omgaan met energie.

Dankzij historische gegevens en realtime informatie krijgen gebouweigenaren, energiebeheerders en facilitymanagers via dashboards op computers of smartphones een gedetailleerd beeld van het energieverbruik.

Een van de grootste voordelen van dit systeem is de mogelijkheid om naadloos van één slim gebouw op te schalen naar meerdere gebouwen; zoals winkelketens en kantoren kunnen in het systeem worden geïntegreerd. De applicatie biedt een maatwerkoplossing.

Doordat de applicatie slim onderdelen kan koppelen, wordt helder welke gebouwen, activa en gebieden de meeste energie verbruiken.

 

3. Plan de vervolgstappen


Hoe handig zou dit zijn: een melding op uw dashboard die een waarschuwing stuurt als er ergens een storing is. Of: een oplossing die een grote hoeveelheid gegevens van verschillende onderdelen van een energiedistributiesysteem verzamelt en deze verwerkt tot een eenvoudig maar compleet overzicht. Hiermee kunt u, of uw klant, de kosten voor afzonderlijke gebouwen zien en de prestaties vergelijken. Of u besluit onderhoud uit te voeren aan het gebouw door alles te vervangen wat hoge kosten met zich meebrengt, en zo efficiënter gebruik maakt van energie. Of u besluit om onderhoud uit te voeren aan het gebouw met de hoge kosten of alleen onderdelen te repareren/vervangen die zorgen voor een efficiënter gebruik van energie. Door apparaten met elkaar te verbinden, valt er tot 30 procent te besparen op energie en onderhoudskosten.

 

4. Pluk de vruchten

Door Big Data en de cloud in te zetten om gebouwen te monitoren, krijgen kleine en middelgrote ondernemingen een geweldige kans om hun bedrijfskosten te verlagen. Door te kiezen voor één cloud-based systeem dat data verzamelt, is er een snelle ROI en kunt u zich houden aan energie-efficiëntienormen. Inefficiënties vallen op, er wordt minder verspild, en schematisch onderhoud wordt geoptimaliseerd. Door het onderhoud af te stemmen op de behoeften, kunt u voorspellend onderhoud plegen en worden energierekeningen en onderhoudskosten wel met 20 procent verlaagd.

 

Referenties

1.   World Urbanization Prospects: The 2018 Revision: key facts. (De vooruitzichten verstedelijking wereldbevolking: de belangrijkste feiten uit de Herziening 2018). Beschikbaar via https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf van de Verenigde Naties, Afdeling Economische en Sociale zaken, Bevolkingsverdeling (2019).

2.   Smart Cities Market Size, Share & Trends Analysis Report by Application (Governance, Environmental Solutions, Utilities, Transportation, Healthcare) by Region and Segment Forecasts, 2020– 2027. (Marktaandeel Slimme Steden, Aandeel- en Trendanalyse, (Bestuur, Milieuoplossingen, Nutsvoorzieningen, Transport, Gezondheidzorg), prognoses per regio en segment 2020-2027), een rapport van ResearchAndMarkets.com

3.    New Energy Outlook 2018 (Een nieuwe kijk op energie 2018). Een rapport van BloombergNEF

 

Oplossingen

  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact