Gelijkmatige belasting in de wijk of woning

De norm NEN1010 geeft aan dat installaties opgedeeld moeten worden in meerdere stroomketens. Dat kan door de afgaande groepen te verdelen over minimaal twee aardlekschakelaars. Dit wordt vaak opgevat als maximaal over twee aardlekschakelaars. ABB biedt voor dit doel 4-polige groepenkasten aan met twee 2-polige aardlekschakelaars. U, als installateur, bent verantwoordelijk voor het juist aansluiten en het wel/niet voldoen aan de aansluitwaarden.

Er is steeds meer vraag naar installatiekasten met een 4-polige hoofdschakelaar en slechts twee keer een 2-polige aardlekschakelaar in plaats van drie keer. Formeel voldoet dit niet aan de aansluitvoorwaarden van de netbeheerders. Zij bieden steeds vaker 3-fasen + nul aan in plaats van 1-fase + nul. Technisch gezien leidt dit niet tot problemen als u zorgt voor een gelijkmatige verdeling in de wijk in plaats van in de woning. Op wijkniveau is er dan wel sprake van een gelijkmatige fasebelasting. Vooralsnog ligt de verantwoordelijkheid om wel/niet te voldoen aan de aansluitwaarden bij u als installateur. Een discussie over dit onderwerp tussen de netbeheerders en installerend Nederland zou op z'n plaats zijn. 

Uitbreiding types groepenkasten
Er is een uitbreiding op het bestaande assortiment beschikbaar. In totaal 100 nieuwe types groepenkasten voorzien van een 4-polige hoofdschakelaar met twee of drie maal een 2-polige aardlekschakelaar. Ook zijn er varianten beschikbaar die voorzien zijn van een 4-polige distributie-of kookgroep direct achter de 4-polige hoofdschakelaar. In dit geval worden wel alle drie de fasen gebruikt. Het verdient de aanbeveling om op wijkniveau de fasen per woning te verschuiven. Dat voorkomt problemen zoals stroomuitval in de wijk, omdat alle PV-installaties op dezelfde fase zijn aangesloten. 

De belangrijkste wijzigingen

  • Kookgroepen zijn ook leverbaar als 4-polige Comfomaat, direct achter de hoofdschakelaar
  • Mogelijkheid tot het plaatsen van een installatie-automaat als distributie- of kookgroep. Deze hoeft namelijk bijna nooit achter een aardlekschakelaar. 
  • Het typenummer laat zien waar componenten in de kast zijn geplaatst. Staat een F of K achter -22(2) dan zitten de componenten op het Busboard® achter de aardlekschakelaar. Staat de C of D achter H44 dan zijn dit directe groepen.
  • Om verwarring te voorkomen blijft de T in bestaande kasten met drie aardlekschakelaars achter de -222T staan. Nieuw ontwikkelde types kasten krijgen wel een plaatsing achter de hoofdschakelaar +H44T. Aan het typenummer is zichtbaar hoe de groepenkasten opgebouwd zijn.

Voorbeeld:
HAD3232-22F+H44: de fornuisgroep zit achter de aardlekschakelaar.
HAD3232-22+H44D: een directe distributiegroep zit achter de hoofdschakelaar

Meer weten

Select region / language