Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Hoogste flexibiliteit met de nieuwe DALI-gateways

Bedien DALI-apparaten, DALI-groepen en DALI-apparaten voor noodgevallen met één gateway

Een DALI-gateway dient als de interface tussen de KNX-installatie in het gebouw en het digitale DALI-verlichtingsysteem, en brengt hiermee de twee belangrijkste automatiseringsstandaarden voor gebouwen samen.
De nieuwe DALI-gateways DG/S 1.64.1.1 (enkel) en DG/S 2.64.1.1 (dubbel) van ABB worden allebei geleverd met een DALI-voedingsbron en zijn voorzien van verlichtingsfuncties voor noodgevallen voor DALI zelfstandige noodverlichting.
Intelligent lichtbeheer met DALI heeft een aantal voordelen, waaronder flexibele componenten, eenvoudige installatie en ongecompliceerde programmering. Samen met KNX gebouwautomatisering is DALI (Digital Addressable Lighting Interface) de belangrijkste verlichtingsbediening geworden binnen het gebouwbeheersysteem. DALI-systemen genieten het voordeel van een stabiel groeiende markt. 
KNX beheerst en bewaakt het verlichtingsysteem met de gateway door middel van algemeen, individueel of groepsbeheer.

Productvoordelen:
  • Bediening van individuele DALI-apparaten, DALI-groepen en DALI-apparaten voor noodgevallen met één DALI-gateway in plaats van drie.
  • Geoptimaliseerde functies voor trappenhuizen en scenario-, slave- en testfuncties
  • Reactie op gedeeltelijke stroomuitval & achtergrondlicht tijdens de nachtmodus
  • Eenvoudig te installeren: Geen gereedschap nodig om de gateway te verwijderen van de DIN-rail
  • Snellere programmering: Vereenvoudigde programmering in ETS met gebruikersvriendelijke sjablonen. Een enkele wijziging in de parameters zorgt voor een automatische update van de parameters van alle 64 DALI-deelnemers en alle 16 groepen.

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen

DALI-Gateway DG/S 1.64.1.1 –enkel

    De enkelvoudige DALI-gateway voor ABB i-bus® KNX kan gebruikt worden voor de bediening van 64 individuele DALI-deelnemers. Deze kunnen zelfs gecombineerd worden in 16 DALI-groepen en/of -scenario's.

DALI-Gateway DG/S 2.64.1.1 -dubbel

    Het enige verschil met de enkelvoudige DALI-gateway is dat het twee uitgangen heeft, waarop dus tweemaal zoveel DALI-apparaten, DALI-groepen, scenario's en apparaten voor noodgevallen aangesloten kunnen worden. De dubbele DALI-gateway biedt maximale flexibiliteit, gecombineerd met het maximale aantal DALI-deelnemers en -groepen.

Meer informatie