Veiligheidscampagne voor consumenten biedt kansen voor de elektrotechnische installateur

ABB start de campagne ‘Doe de Meterkastcheck'

Hoewel bijna 90% van de Nederlanders vindt dat hun meterkast (zeer) veilig is, blijkt het zowel met de kennis als controles hiervan bedroevend gesteld te zijn. Om de veiligheid rondom de elektrische installatie te vergroten, start ABB de campagne 'Doe de Meterkastcheck'. Zowel tijdens de campagne als in het vervolg daarop, liggen er ruimschoots kansen voor de elektrotechnische installateur.

Onderzoek naar veiligheid in de meterkast
Uit recent onderzoek* naar het bewustzijn van consumenten over veiligheid in de meterkast, kwamen opmerkelijke cijfers naar voren. Zo wordt – ondanks het feit dat mensen de meterkast als zijnde veilig ervaren – bij ruim 50% van de consumenten de groepenkast nooit gecontroleerd. Een derde zegt deze periodieke controle zelf uit te voeren, terwijl 99% van de ongevallen in de meterkast juist ontstaat door toedoen van de bewoners. 

Ook de aardlekschakelaar wordt door 51% van de huurders en 39% van de woningeigenaren nooit getest. Daarnaast weet bijna de helft niet wat het nut is van een overspanningsbeveiliging, laat staan dat ze weten of ze er überhaupt één hebben.

Het belang van de campagne
“Dat zijn best verontrustende cijfers”, aldus Harro de Langen van ABB. “Zeker als je je bedenkt dat bijna 30% van de elektriciteitsongevallen in de meterkast ontstaat. In combinatie met de vaak in de meterkast aanwezige gasleiding, vormt dit een verhoogd risico op (woning)brand en een snelle verspreiding hiervan. Als vooraanstaand leverancier van elektra zien we het dan ook als onze taak en verantwoordelijkheid om consumenten beter inzicht te geven in de veiligheid in en om de meterkast. Daarom zijn we de campagne gestart.” 

Volop tips en gratis veiligheidsadvies
Op de site www.meterkastcheck.nl worden volop nuttige tips gegeven. Zo krijgen bezoekers nog eens uitgelegd wat het belang is van het inhuren van een professional, waarom een groepenkast regelmatig gecontroleerd moet worden en een aardlekschakelaar getest. Ook kunnen consumenten een foto van hun meterkast uploaden, op basis waarvan ze een deskundig advies krijgen over hoe ze de veiligheid kunnen verbeteren. En dat er nog veel te verbeteren valt, is zeker.

Belangrijke taak voor de installateur 
“Onveilige situaties in de meterkast ontstaan vaak door slecht onderhoud, slechte montage, overbelasting en opslag van brandbare materialen”, vervolgt De Langen zijn verhaal. “Meestal gaat het om ondeugdelijke aanpassingen. Maar ook door aansluitingen die in de loop der tijd zijn los getrild. Ook zelf in de meterkast geplaatste elektrische apparaten veroorzaken overbelasting, kortsluiting, storing of brand.” Wat dat betreft is er dus een belangrijke taak weggelegd voor de elektrotechnische installateur. Niet alleen op het gebied van onderhoud, controle en reparatie, maar vooral ook als het gaat om het geven van voorlichting en advies.

Kennis delen
Installateurs kunnen dus slim op de campagne inspelen door zich te presenteren als moderne, full service professionals. Door meer aan te bieden dan puur vakinhoudelijk werk, verkopen zij zich beter richting zowel de consument als ook woningcorporaties. Voorlichting geven over de gevaren en risico’s binnen de elektrische installatie vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Zeker omdat de installateur bij uitstek de kennis heeft van zowel installaties als de veiligheid in en om de meterkast. Dat levert niet alleen meer opdrachten op, maar zal uiteindelijk leiden tot een verbetering van de veiligheid van de elektrische installaties in woningen.

Periodieke controles
Op de vraag of consumenten zitten te wachten op de installateur, kan volmondig ‘ja’ geantwoord worden. Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt namelijk dat zo’n 60% van de consumenten een periodieke keuring van de groepenkast op prijs stelt. Onder huurders is dat zelfs meer dan 70%. Consumenten zijn ook bereid daarvoor te betalen, al weet het merendeel niet hoeveel. Het is dus verstandig om periodieke keuringen nog nadrukkelijker aan te bieden. Denk daarbij aan het opstellen van nieuwe contractvormen zoals een periodiek onderhoudscontract. Zeker voor installateurs die een gecombineerde controle van zowel de cv-ketel als de groepenkast aanbieden is dit interessant. Ook nazorg na een opdracht en goede service worden door de consument erg gewaardeerd.


* Onderzoek BouwKennis, uitgevoerd in opdracht van ABB (2016)

Select region / language