Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Niet zo sexy? Haal het maximale uit de life cycle van assets

Freek van Alphen | ABB Benelux

Twee weken geleden bracht ik mijn auto weg voor het jaarlijkse onderhoud. Naast het tanken, wassen en soms bijvullen van de olie, blijft mijn bijdrage aan mijn auto tot een minimum beperkt. En eerlijk gezegd, laat ik dat werk ook liever over aan de specialisten. Ik kan hier duidelijk een parallel trekken met onze  business. Net als het motormanagementsysteem dat mij aangeeft wanneer m’n auto in onderhoud moet, kunnen we slimme systemen inzetten om het beheer en onderhoud van de datacenters te optimaliseren. 


Niet sexy


Beheer en onderhoud zijn niet de meest sexy thema’s. In onze wereld verlekkert iedereen zich graag aan ambitieuze nieuwbouw projecten. Maar juist het beheer en onderhoud zijn o zo belangrijk om op langere termijn de prestaties aan de eindklanten te kunnen garanderen. In deze industrie is allereerst de digitale beschikbaarheid gegarandeerd, maar daarnaast dient de  fysieke beschikbaarheid van 24/7 ook gewaarborgd te zijn, per slot van rekening alles draait om ‘availability & uptime’ door middel van strenge Service Level Agreements. . Opmerkelijk genoeg wordt een nieuwbouw datacenter ontworpen om decennia mee te gaan terwijl de economische levensduur van de IT assets daarbinnen, vaak maar enkele jaren is. 

Het onderhoud dat nodig is om het maximale uit datacenters te halen heeft een zelfde vlucht genomen als het onderhoud in de klassieke industrieën . Riep dit vakgebied tot voorheen beelden op van een mannetje die met een oliekan de boel draaiende hield of de motor smeerde, tegenwoordig is onderhoud een hoogwaardig vakgebied waarvoor slimme, connected technologie de levensader kan vormen. 


Procesoptimalisatie en bedrijfsresultaat


Investeren in en het optimaliseren van beheer en onderhoud werkt in veel gevallen kostenbesparend. Het draagt daarmee rechtstreeks bij aan het bedrijfsresultaat. Steeds vaker wordt ingezien dat de levensduur  van systemen – zeker binnen de datacenters - kan worden verlengd door juist in onderhoud te investeren, slim te vervangen en hier planmatig mee om te gaan. Datzelfde thema wordt ook steeds belangrijker voor toekomstbestendige, groene ambities van datacenters. Meer halen uit assets, het verlagen van de  energieverliezen en daarmee een geringere milieubelasting – het is steeds nadrukkelijker verbonden met beheer en onderhoud.


Expertise noodzakelijk


Net als in de auto-industrie vereisen beheer en onderhoud wel de nodige expertise én de nodige ‘onderhoudshandjes’. Dat laatste kan worden gevonden bij grote serviceorganisaties of bij kleine specialisten. En bij gebrek aan voldoende technisch personeel, kunt u teruggevallen op slimme oplossingen voor bijvoorbeeld ‘sensoring en monitoring’. Meten is immers weten. Uitdagender wordt het met expertise. Dat vraagt net even wat méér. Welke equipment wordt waar toegepast? Hoe intelligent is uw apparatuur? Wat wordt er gedaan met de knowhow die u uit de apparatuur kunt halen? En hoe worden die voordelen omgezet is harde euro’s? 

Graag daag ik u uit om ons mee te laten denken over oplossingen om processen te optimaliseren met onderhoud. Ik reken graag met u mee hoe slimme investeringen in onderhoud voor directe cash-out zorgen. Let’s write the future together! 

Freek van Alphen
ABB Benelux
freek.alphen@nl.abb.com
 

Bekijk onze oplossingen voor datacenters

DATA CENTER SOLUTIONS

Meer informatie?


Freek van Alphen
Segment Manager Datacenter Solutions Benelux
Mobile +31 6 53474500
Email: freek.alphen@nl.abb.com
Website: www.abb.nl/datacenters
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact