U kunt deze pagina bekijken in:

Waarom inspectie en onderhoud?

Gezond verstand
Om de veiligheid van bezoekers of gebruikers bij calamiteiten te optimaliseren, dient u noodverlichting te onderhouden. Noodverlichtingsinstallaties zijn aan veroudering onderhevig, waardoor onderhoud vanzelfsprekend nodig is. Denk hierbij aan uw auto of CV installatie, onderhoud is een basisvoorwaarde voor optimale prestatie.

Wettelijke verplichting
Dat onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie verplicht is, is ook wettelijk bepaald. Als eigenaar of gebouwbeheerder is het simpelweg niet genoeg om de noodverlichting alleen op te hangen. Dit wordt in zowel wetgeving als normering benoemd:

  • De elektrische installatie moet onderhouden worden volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit moet gebeuren door of in opdracht van de eigenaar, de beheerder en eventueel de huurder van een elektrische installatie.

  • Volgens NBN EN 50712 -wettelijk opgelegd- is het testen, onderhouden en het bijhouden van deze handelingen in een logboek de verantwoordelijkheid van de persoon met de juiste competenties aangeduid door de bewoner/gebruiker/eigenaar.

  • Wat het K.B. veiligheidssignalering op het werk (K.B. 17 juni 1997) betreft, is het de werkgever die de nodige maatregelen treft dat de veiligheidssignalering op het werk doeltreffend zijn, waaronder onder meer verstaan is dat alles goed is onderhouden (zowel het pictogram als het armatuur bedoeld voor de aan-/uitlichting ervan).

  • Ook volgens het algemeen reglement ter arbeidsbescherming (ARAB) is het de werkgever die de nodige maatregelen -door de omstandigheden aangewezen- treft (waaronder onderhoud). Dit om de veiligheid van alle personen (zowel personeel als bezoekers) te verzekeren en zo nodig voor hun snelle en gevaarloze ontruiming te zorgen. Ook de elektrische installatie moet geregeld door de werkgever onderzocht worden. De data van deze onderzoekingen en vaststellingen die tijdens deze vaststellingen worden opgenomen in een logboek, steeds ter beschikking.
Select region / language