Normering

Hieronder een overzicht van de relevente Europese en Belgische normen.

NBN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek - noodverlichting
Deze norm (vastgelegd in het KB van 7 juli 1994) definieert lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. De NBN-EN 1838 biedt concrete en heldere eisen omtrent omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van een noodverlichtingsinstallatie en dient te worden gelezen in samenhang met onder andere het AREI, ARAB en KB's.

NBN-EN 50172: Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
In deze norm wordt gedefinieerd: het opstellen van een noodverlichtingsplan, het uitvoeren van inspectie en onderhoud en het aanleggen van het logboek. Deze norm dient te worden gelezen in samenhang met de NBN-EN 1838 en de NBN-EN-ISO 7010.

NBN-EN 50171: Centrale voedingssystemen
In deze norm zijn de producttechnische eisen vastgelegd waaraan de centrale noodverlichtingsvoedingssystemen moeten voldoen. Deze norm wordt als uitgangspunt gebruikt door keuringsinstanties. 

NBN-EN-IEC 60598-2-22: Bijzondere eisen - verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
In deze norm zijn de producttechnische eisen vastgelegd waaraan noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen. Deze norm wordt als uitgangspunt gebruikt door geaccrediteerde keuringsinstanties zoals de DEKRA. De norm eist bijvoorbeeld dat armaturen moeten voldoen aan de 850o glow-wire test (vlamdovendheid).

NBN C71-100: Installatieregels en instructie voor controle en onderhoud
Deze norm gaat over de verantwoordelijkheid voor een goed werkende installatie.

NBN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen - veiligheidskleuren en -tekens - geregistreerde veiligheidstekens
Deze norm beschrijft de veiligheidssymbolen en -kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en gaccepteerde pictogram voor vluchtwegaanduiding. 

Select region / language