Vluchtwegaanduiding regelgeving en eisen

VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg

Als het erop aan komt, kan noodverlichting letterlijk van levensbelang zijn. Een grote verantwoordelijkheid, die dan ook gepaard gaat met een breed scala aan wetten en voorschriften.

In het Bouwbesluit 2012 staan alle de voorschriften waaraan elk gebouw moet voldoen. Zoals de eis dat een ruimte waar meer dan 75 personen zich bevinden, noodverlichting moet hebben. Hetzelfde geldt voor de vluchtroute vanuit die ruimte. Deze noodverlichting moet binnen vijftien seconden nadat de elektriciteit is uitgevallen de vluchtweg minstens een uur met minimaal een lux verlichten.

Naast het Bouwbesluit bestaan er ook andere wetgeving, zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit (ARBO) en verschillende nationale (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO) normeringen voor noodverlichting. Zoals NEN-EN 1838, NEN-EN 50172, NEN 3011 en NEN 1010 en nog veel meer.

Met zoveel verschillende besluiten, eisen en normeringen kunnen we ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet ziet. Daarom werkt VanLien/ABB met de handige Checklist Pragmatisch Projecteren van de NVFN (Verenigde Professionals in Noodverlichting).

Gebruik, net als wij, deze checklist als leidraad en u ziet in een oogopslag aan welke wettelijke eisen, normeringen en klantwensen u dient te voldoen. Ook zo wijst VanLien/ABB u veilig de weg! 

Hulp of advies nodig bij het realiseren van uw project?

Lian wijst de weg

Select region / language