NVFN branchevereniging

De NVFN is een samenwerkingsverband van toonaangevende Nederlandse fabrikanten en leveranciers die actief zijn op het gebied van noodverlichting. 

Doelstellingen:
De belangrijkste doelstelling van de vereniging is duidelijkheid te bieden op het gebied van regelgeving en normering. Diverse NVFN-leden hebben zitting in de nationale en internationale commissies om onze expertise toe te voegen bij de totstandkoming van normen en regelgeving. 

De NVFN streeft er naar het kwaliteitsniveau van de Nederlandse markt te waarborgen. Ter borging van kwaliteit en integriteit hanteert de NVFN een gedragscode en een huishoudelijk reglement.

Website: www.nvfn.nl
Select region / language